Zgłoszenie do MON osób poszkodowanych m.in. bronią elektromagnetyczną

W dniu 23 marca 2016r Stowarzyszenie STOPZET wysłało pismo wraz z szesnastoma świadectwami osób poszkodowanych systemami broni skierowanej energii. Zgłoszenie zaadresowane do Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Przewidujemy w najbliższym czasie przekazać kolejne oświadczenia.

Treść pisma:

Stowarzyszenie

STOP Zorganizowanym

Elektronicznym Torturom

Słowackiego

87-100 Toruń

 

Minister Obrony Narodowej

Antoni Macierewicz

Klonowa 1

00-909 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze

Jako Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom, Skupiające osoby poddawane bez ich wiedzy atakom z broni energii skierowanej i innym rodzajom doświadczeń zdalnego manipulowania psychiką człowieka, chcemy poinformować, że w naszym kraju są stosowane eksperymenty, na często nieświadomych osobach, które są torturowane, zarówno psychicznie jak fizycznie a ponadto diagnozuje się te osoby jako chore psychicznie, kiedy próbują się  gdziekolwiek poskarżyć.

Bardzo ucieszyła nas informacja w mediach z 12-03/16 (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), że Pan Minister zna ten problem, więc będzie łatwiej potwierdzić naszą wiarygodność oraz  skalę występowania tego zjawiska dzisiaj. Liczymy na to bardzo, gdyż to zjawisko według naszej wiedzy, zatacza coraz szersze kręgi.

Powszechnie wiadomo na świecie, z wieloletnich doniesień prasy amerykańskiej, angielskiej a także radzieckiej o różnego rodzaju broniach  najnowszej generacji służących do kontroli umysłu i zachowania człowieka, tak zwanej nieśmiercionośnej.

I tak np. w roku 1996 Cheryl Welsch w swoim art. „Another Arms Race With The Former Soviet Union? What the Public Should Know About Electromagnetic Frequency Weapons”- (Kolejny wyścig Zbrojeń z byłym Związkiem Radzieckim? Co opinia publiczna powinna wiedzieć o broni elektromagnetycznej”) opublikowanym w Newspeak czytamy:

(….) „Miał miejsce jakościowy skok w zakresie takiej technologii i wiele art. potwierdza, że umożliwia ona łączenie się z mózgiem za pośrednictwem komputera i kontrolowanie poszczególnych nerwów ludzkiego ciała. Fizjologia i funkcjonowanie mózgu są znane na poziomie biomedycznym i mogą być ściśle kontrolowane. Implikacje wykorzystania  tej technologii jako broni są równie poważne jak konsekwencje użycia broni atomowej”(….)

Natomiast już w roku  1994 w art. „The Soft Kill Fallacy (Fałsz humanitarnego zabijania) opublikowanym w „Bulletin of the Atomie Scientists” w numerze z września/ października 1994r. przez Steve Aftergood i Barbarę Hatch Rosenberg czytamy:

Wiele branych obecnie pod uwagę odmian nieśmiercionośnej broni wykorzystuje infradźwięki  lub energię elektromagnetyczną (włączając w to lasery, mikrofale, promieniowanie radiowe oraz światło widzialne pulsujące z częstotliwością fal mózgowych). Podobno tego rodzaju broń powoduje czasową lub trwałą ślepotę, zakłóca procesy mentalne, modyfikuje zachowania lub reakcje emocjonalne, wywołując drgawki, ostre dolegliwości bólowe, zawroty głowy, mdłości i biegunkę, a także w inny sposób zaburza funkcjonowanie narządów wewnętrznych”.

Powyższe przykłady pochodzą z książki „HAARP BROŃ OSTATECZNA” – Jerry E. Smitch w tłumaczeniu Krzysztofa Kurka

Przede wszystkim wyraz „podobno” dzisiaj, należy zdecydowanie zamienić na  „na pewno”, gdyż członkowie naszego Stowarzyszenia doświadczają wszystkich z w/w symptomów  i jeszcze dużo więcej niż wymienione, do śmierci włącznie. Dlatego określenie „nieśmiercionośne„ jest tylko ładnie  brzmiącym eufemizmem. Ta broń coraz częściej zabija i trwale kaleczy ludzi zarówno psychicznie jak fizycznie. A winnych jak do tej pory brak.

Polscy przedstawiciele prawa, unikają wszczynania postępowań karnych, pomimo składanych dowodów. Ta gehenna trwa u niektórych z  naszych członków nawet 30 lat, więc problem w Polsce, nie jest jednak problemem nowym, lecz nie ujawnianym. Głownie jednak dlatego, że wdrażane technologie wojskowe są zazwyczaj utajniane przed społeczeństwem.

Na potwierdzenie w/w faktów na polskim rynku naukowym są także prace takich naukowców jak np. dr hab. Łukasz Kamieński, który zajmuje się generalnie opisywaniem technologii wojskowych. W swoich książkach takich jak np. „Nowy wspaniały żołnierz”, „Farmakologizacja wojny” czy „Technologia i Wojna Przyszłości” opisuje najnowsze osiągnięcia w takich dziedzinach jak cybernetyka, robotyka, kognitywistyka, nanotechnologia, genetyka, sztuczna inteligencja… itp.

Autor opisuje praktycznie wszystkie metody zastosowań możliwych technik, na które skarżą się  członkowie Stowarzyszenia STOPZET, takie jak:

 • głosy prosto do czaszki (v2k), syntetyczna telepatia,
 • systemy laserowe powodujące niewyraźne widzenie i generujące hologram,
 • wiązki plazmy generujące obrazy będące połączeniem prawdziwego i wirtualnego świata służącego do kontroli umysłu wysyłane z satelity, które najpierw obserwują cele przy pomocy ich bioenergetycznych sygnatur, a następnie tworzą obrazy sprzężone z ich polem elektromagnetycznym,
 • poza dźwiękowe nośniki, które indukują bezpośrednio w mózgu ciche podprogowe sygnały, wprowadzające nie nasze myśli, ale z odbiorem ich naturalnej autentyczności,
 • podgrzewanie mikrofalowe, przypiekanie wszystkich tkanek w organizmie laserami, maserami…,
 • i wiele  innych… .

Natomiast na stronie internetowej prof. Wodzisława Ducha można przeczytać o istniejących „modelach matematycznych działania mózgu i procesów mentalnych”,  tak by potem  komputer mógł rozpoznawać unikatowe wzorce aktywności mózgowej poszczególnych osób. Pisze on także o tym, że istnieją algorytmy odwzorowujące działanie w zasadzie każdej choroby psychicznej. Na tej samej stronie dowiedzieć się można że na terenie Polski funkcjonują „nieliczne” zespoły które zajmują się kognitywistyką przy użyciu sztucznej inteligencji, modelowaniem matematycznym w neurobiologii, a nawet filozofią umysłu.

Nie jest też żadną tajemnicą, że  nasze wojsko wzoruje się m.in. na rozwiązaniach amerykańskiej armii (DARPA). A w wywiadzie zat. „Nowoczesne Technologie w Służbie Bezpieczeństwa” z gen. dyw. pil. dr. Leszkiem Cwojdzińskim, szefem Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych ( I3TO) czytamy m.in.:

„(…) W tej sprawie zamierzamy ściśle współpracować z instytucjami wojskowymi i cywilnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami  oraz uczestniczyć w pracach grup roboczych NATO, EDA, ESA, itp.  W kręgu naszego zainteresowania jest m.in. inicjowanie rozwoju: systemów bezzałogowych – powietrznych, morskich i lądowych, energii skierowanej, nanotechnologii, nowoczesnego  autonomicznego systemu pozycjonowania, przemysłowej produkcji grafenu i  jego wykorzystania w elektronice, łączności satelitarnej i cyfrowej, alternatywnych źródeł energii i innych technologii znajdujących zastosowanie również na rynku cywilnym.(…)”

Z kolei na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Program Strategiczny pn.
„Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”, m.in. czytamy:

Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o zastosowanie broni wykorzystującej energię skierowaną będzie wymóg przeprowadzenia odpowiednich badań oraz testów. W państwach, w których technologia broni nieśmiercionośnej została opracowana, konieczne było przeprowadzenie testów na ludziach. Także w Polsce w związku z wdrożeniem nowoczesnej technologii będzie to nieuniknione.”
Można zatem postawić pytanie, czy jeśli zajdzie potrzeba przetestowania jakiegoś rodzaju broni nieśmiercionośnej to można posłużyć się ‘cywilnymi zasobami ludzkimi’, bez wiedzy i woli ludzi poddawanych tym eksperymentom?.

Z wielką nadzieją jako Stowarzyszenie przyjęliśmy Pana zapewnienie o zajęciu się tą sprawą, gdyż problem jest bardzo poważny i bardzo naglący. Na potwierdzenie tego problemu załączamy opisy niektórych członków  Stowarzyszenia, (a także spoza) którzy już nam nadesłali swoje świadectwa, inni są trakcie redagowania swoich historii.

Nie  jest łatwo  zebrać, często kilka lat przerażających doświadczeń na jednej kartce papieru. W tym momencie chodzi głownie o zasygnalizowanie skali tego problemu w Polsce.

W przeciągu ok. dwóch  lat z członkami naszej grupy a później Stowarzyszeniem skontaktowało się kilkaset osób, uwiarygadniając swoje doświadczenia.

Dlatego też z przerażeniem czytamy i słuchamy tych wręcz prześmiewczych przekazów medialnych czy prasowych po wypowiedzi Pana Ministra na Seminarium w Toruniu, a także niepokój budzi stan wiedzy naszego społeczeństwa, komentującego te przekłamania.

 

Członkowie naszego Stowarzyszenia przez lata bycia TI (Targeted Individual) zdobyli dużą wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną. Korzystają z dużego dorobku literackiego w tym temacie, korzystają z dorobku różnych badaczy, naukowców i lekarzy z całego świata zawartego w licznych publikacjach głównie ze stron oraz innych anglojęzycznych środków masowego przekazu. Są w posiadaniu materiałów bibliograficznych łącznie z patentami opisującymi te  technologie (por. nasza nowa strona internetowa – link poniżej)

W tym roku wyszła kolejna książka tematyce najnowszych technologii napisana przez Marca Goodmana – „Zbrodnie Przyszłości”, byłego pracownika FBI, Secret Service i Interpol. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko „Tobie”. Opisuje on najnowszą infrastrukturę technologiczną do kontroli umysłu i niszczenia człowieka przygotowywaną od dziesięcioleci a będącą zagrożeniem dla każdego.

Tą wizję potwierdza też emerytowany rosyjski generał KGB Borys Konstantynowicz Ratnikow – generał-major rezerwy FSB, w udzielonym całkiem niedawno wywiadzie, takimi o to słowami:  „(…)I trzeci powód: teraz na całym świecie zainteresowanie psychotroniką wybuchło z nową siłą. Według moich informacji, nie minie 10 lat jak broń psychotroniczna stanie się groźniejsza od jądrowej i atomowej. Dlatego, że z jej pomocą można zawładnąć umysłami milionów robiąc z nich zombi(…)”.

https://treborok.wordpress.com/general-kgb-o-broniach-psychotronicznych/

Liczymy na wyjaśnienie naszych cierpień i nienormalnych sytuacji, jakie nas spotykają, poprzez śledztwo. Jesteśmy do dyspozycji wraz z materiałem dowodowym.

Nasza strona to :   http://stopzet.org/

 

Z wyrazami szacunku

Zofia Filipiak

Prezes stowarzyszenia STOPZET

 

W załączniku 16  opisów  osób torturowanych  najnowszą technologią energii skierowanej.

 

Do wiadomości:

 1. Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa
 2. Pan Jarosław Kaczyński, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 3. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 4. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 5. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 6. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 7. Pan Marek Opioła Przewodniczący Komisji do spraw Służb Specjalnych, ul. Grunwaldzka 20a lok. 3 09-100 Płońsk, biuro@marekopiola.pl
 8. Pan Paweł Pudłowskie Przewodniczący Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, ul. Mickiewicza 3 A 65-053 Zielona Góra woj. Lubuskie, paweł.pudlowski@nowoczesna.org
 9. Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, kancelaria@mz.gov.pl
 10. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 11. inni; www.niezaleznatelewizja.pl , www.monitor-polski.pl,

 

gallery

 

Odpowiedź MON na pismo z pierwszą turą załączników – kliknij tutaj

Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
9 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jaranowska
Jaranowska
7 lat temu

Jestem torturowana już 6 lat.Przez tortury postawiono mi diagnozę schizofrenia paranoidalna.Odebrano mi wolnośc,godnosć.Przyczyniła się do tego dr.Ewa Kordyjak Starczewska.Nie mam żadnego prawa z tą diagnozą.Może każdy mnie krzywdzić.W zakładzie pracy chronionej przeszłam mobbing obecnie wykancza mnie się torturami takimi jak ból serca,trzęsienie się,zaniki pamięci,uczucie cięzkich nóg,spowolnienie.Mam miniimplanty w szyi,udzie .Takich ludzi jest bardzo duzo tylko nie wiedzą że są torturowani wmawia im się chorobę.Błagam niech ktos pomoże.

Admin
7 lat temu
Reply to  Jaranowska

Niestety ale to wygląda tak jak pani pisze, jest bardzo dużo osób torturowanych w ten sposób od wielu lat poza świadomością aż w końcu nagle i bez przyczyny jest nasilenie i robią bezkarnie przed nami „przedstawienia” podporządkowując sobie ludzi wokół nas.

bemowo piskie
bemowo piskie
7 lat temu

„kropla drąży skałę „

Agata Walczak
7 lat temu

Te bestialskie eksperymenty wykonywane są latami w kraju, gdzie zabronione są eksperymenty bez zgody uczestnika. https://zbrodniczyeksperymentwpolscekontrolaumyslu.wordpress.com/2015/11/30/w-polsce-zabronione-sa-eksperymenty-medyczne-bez-zgody-uczestnika/

Zofia F.
Zofia F.
7 lat temu

Dlatego potrzebne są opisy od osób torturowanych,aby zgłosić to to instytucji rządowych,od których z kolei musimy wymusić właściwe postępowanie w tej sprawie

Sebastian Lukasz Tomasz Petkiewicz Szoma

Hej Nazywam sie Sebastian Lukasz Petkiewicz jestem ofiara gangstalkerow i narkomanow poteznej korupcji i Tego piezoelektrycznego urzadxenia z funkcja zamrazania i kasania pod skura rozlokowywuja to we mnie ta plazme od 3.5roku gotuja i odsysaja i koabuluja na krysztal mete ponad sto kilo miesiecznie szpeca morduja tym paceapingiem faceastingiem robiac ze mnie mala zielona swinke karza chrumkac wywoluja urojenia produkuja i dalej im malo szprzet jest w olszynie lub ul szkolna 2/9 13 18 kino swit olszyna ale to nie pewne i Ubocze Piatczak Kicula Kapslok diler tego co gotuja we mnie na zasadzie choroby morgelonow inwazji na ludzki organizm dalej robiac ze mnie wariata narkomana rozpuszczajac miesnie kosci terroryzujac mozg mowia ze widza moimi oczami chyba remode mode control i wpis w google urzadzenia do podgladania z za sciany to potezna korupcja w 2012 mialem robic zdjecia do muscle 13lat kulturystyki zagralem w lotto kumulacja byla 35mln Bylem z Lukaszem Marcinowskim oddajac kupon Oli Olejnickiej kuponu mi nie oddala i powiedziala ze nie wygralem sluchajac radio euro teraz Warszawa Czworka wtedy powiedzieli ze ktos kto wchodzil w dziwne zagadnienia internetowe bedzie musial to przezyc za kazde 50000to jest tragedia moje cialo to wrak ci ludzie usmiercili pare osob posiadaja tez przekazniki do medycyny grawitacji metafizyki i koabulacji papowania pod skura chyba tez conbustion enginering i mini grawiti i concept dipolarnej grawitacji jest krytycznie to ponad 3.5roku ja juz wszedzie zglaszalem od Policji i Prokuratury Rejonowej Luban przez nich zabrali mi prawojazdy powiedzieli ze mam schizofrenie i to i produkcja mety oszustwa panstwa to irracjonalne niepopelnienie przestepstwa i nie dochodzi tu do czynu zabronionego to potezne korupctwo oszustwo i Chyba mafia paliwowa w 2011na shell luban sl tam wchodzilem w metaamfetamine rozne trucizny ktorymi mnie truli nie mialem internetu w domu potem dopiero w tel takze wiele ofiar jak i stany zjednoczone i tez Kim Kardiashan ona nie wie ale ja widze i wiem ze dymaja je dupke mojej matce i siostrze tez jest W Birmingham tez meta chyba z niej bo ja z karty 605529671wchodzilem tez big ass no i dlatego puchne i jestem chodzaca galareta i ze mnie meta Stoa szuka tego sprzetu pewne ze tu jest pomocy oni przeplacaja policje straz graniczna tak mowil kapslok ubocze a Marcin ……..jest od mety i falszywie zeznaje i chce mnie ubezwlasnowolnic i wiezic terroryzujac tymi broniami elektro i bio i chemiczno magneto psychotronicznymi mikrofalowymi programamami tez opsy itp pomocy889458647

Admin
7 lat temu

Prześlij nam na adres kontakt@stopzet.org opis swojego przypadku ale postaraj się żeby był wiarygodny, bez narzuconej interpretacji którą mogli by próbować zdementować aniżeli zająć się rozpoznaniem przyczyn.

(najlepiej chronologicznie) napisz według poniższego szablonu:
Imie i Nazwisko –
Rok i miejsce urodzenia –
Rodzaje oddziaływań – np narkotyzowanie,
Data kiedy objawy się rozpoczęły (nasiliły) –
Opis przypadku:

i wyślij na podany wyżej adres. Pozdr!

Ewelina Pajdak
Ewelina Pajdak
6 lat temu

Myślicie że cokolwiek od nich uzyskacie? A myślicie że na czyje zlecenie są te manipulacje? Dwa albo trzy tygodnie temu w radiu mówili w wiadomościach że co 4 polak/polka będzie chorować na schizofrenię… Wykupienie jednej recepty to będzie zapewne ok 30 zł przeliczcie sobie teraz ile miesięcznie wyłudzą kasy na leki które tak naprawdę nie będą do niczego potrzebne… A Wy do rządu z takimi pismami… A oni się z Was śmieją i nic więcej… Mogę opisać moją historię tylko że to i tak nic nie zmieni po za tym że będę miała bardziej nagrabione u moich kontrolerów… To tyle z mojej strony… teraz po latach manipulacji, mobbingu, wyśmiewania przez ludzi którym się wydaje że są mądrzejsi ode mnie bo zajmują się szyderstwem i przestawianiem literek i swoją uwagę skupiają na kolorach zamiast przyczynić się normalnie do powstania czegoś dobrego, wyzysku, szyderstwa i oszustw z mojej i nie z moje strony, zmagań z elektromagnetycznymi torturami w skład których wchodzą wszelkiego rodzaju bóle głowy,bóle brzucha i wzdęcia, bóle kości, bóle płuc i kłucie w sercu, kolanie i paluszkach oraz innego rodzaju impulsy elektromagnetyczne a także wszelkiego rodzaju inne uszkodzenia i obrażenia ciała jakich doznałam na skutek promieniowania i programowania mojego umysłu, wmawianie że jestem kimś kim nie jestem albo udawanie przez kogoś że jest mną i takie tam różne… programowanie podczas snu… Wystarczy nie musicie przecież wszystkiego o mnie wiedzieć;) Tak więc po latach chyba około dwudziestu ośmiu tego wszystkiego co zniosłam bardziej lub mniej wiedząc albo nie wiedząc o co chodzi mam taki plan żeby sobie k***a zacząć w końcu normalnie żyć i odrobić straty materialne i bardzo proszę… NIE PRZESZKADZAĆ idę już żyć normalnie tak jak ja chcę. Dziękuję że mi wolno:)

K.
K.
6 lat temu
Reply to  Ewelina Pajdak

28 lat to chyba nierealne, najwcześniejsze informacje o polskich eksperymentach to chyba 2003 rok

Zapisz się do newslettera
9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x