List otwarty brytyjskich lekarzy: Zdrowie i bezpieczeństwo Wi-Fi i telefonów komórkowych

"Pragniemy podkreślić nasze zaniepokojenie w sprawie bezpieczeństwa działania promieniowania mikrofalowego z technologii bezprzewodowej, zwłaszcza dla grup szczególnie narażonych, takich jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z zaburzeniami zdrowia.
Rośnie obawa, że chroniczne (długotrwałe) narażenie na promieniowanie o częstotliwości radiowej / mikrofalowej z bezprzewodowych technologii powoduje uszkodzenia, szczególnie uszkodzenia genetyczne, uszkodzenia funkcji poznawczych, raka i zmniejszenie płodności. Znane są już dowody na związek między używaniem telefonów komórkowych a rakiem mózgu. Zostało to uznane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) –  zespół znakomitych naukowców, który w 2011 roku sklasyfikował promieniowanie o częstotliwości radiowej jako "prawdopodobnie rakotwórcze".

Co więcej, lekarze napotykają znaczną i rosnącą liczbę osób prezentujących szereg ostrych (krótkotrwałych) objawów spowodowanych bezprzewodowym promieniowaniem, w tym bóle głowy, kołatanie serca, wysypka, zmęczenie, zaburzenia snu, alergie, problemy z pamięcią i koncentracją.

Międzynarodowe agencje medyczne uznały dowody na szkodliwość (patrz załączony wykaz), ale może potrwać wiele lat, zanim te orzeczenia znajdą odzwierciedlenie w polityce zdrowia publicznego. Ta kontrowersja jest powszechną cechą naukowego zrozumienia, gdy narażenia środowiskowe są nowe.

Z nowymi technologiami i substancjami często wiąże się konflikt naukowy, który może trwać kilka dziesięcioleci, zanim osiągnięte zostanie porozumienie. Naciski komercyjne często opóźniają akceptację zagrożeń dla zdrowia, nawet jeśli dowody naukowe są przekonujące. W przypadku tytoniu, azbestu, promieni X i benzyny ołowiowej, na przykład, zajęło to kilkadziesiąt lat zanim szkody zostały ustalone i zaakceptowane przez agencje ochrony zdrowia, a podczas tych lat, miliony ludzi zachorowało i zmarło w wyniku tego opóźnienia. Teraz, mimo dowodów szkodliwości, technologia bezprzewodowa jest szeroko wdrażana.

Wzywamy agencje zdrowia i społeczeństwo do podjęcia natychmiastowych działań w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej / mikrofalowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które są fizjologicznie bardziej podatne na tę ekspozycję, a nad którymi obowiązek pilnowania mają dorośli. Zdrowie dzieci należy umieścić ponad wygodami i korzyściami handlowymi. Dzieci nie powinny używać telefonów komórkowych, z wyjątkiem nagłych przypadków, WiFi należy zastąpić alternatywnym internetem przewodowym w szkołach i innych placówkach, gdzie dzieci spędzają dużo czasu.

 

Z poważaniem,

Dr Elizabeth Evans MA (Cantab), MBBS (Lond), DRCOG – lekarz
Dr Damian Downing MBBS, MSB – Prezes BSEM
Dr Andrew Tresidder MRCGP (1989), MBBS (Lond) – lekarz
Dr Elena Toma MD – psychiatra
Dr Erica Mallery Blythe BM – lekarz
Dr Joan Kinder MA, MBBChir(Cantab), MRCPCH – emerytowany konsultant pediatryczny
Dr Elizabeth Cullen MBBCh BAO MSc PhD – lekarz
Dr Sarah Myhill MBBS – lekarz ogólny (GP)
Dr Philip Michael MBBCh BAO DCH MICGP – lekarz
Dr Dee Marshall MBBS, MFHom – lekarz
Dr Shideh Pouria MBBS, BSc, MRCP – lekarz
Dr Charles Forsyth MBBS, FFHom – lekarz
Dr Rodney Adeniyi-Jones LRCP&SI, MRCP – lekarz
Dr Zac Cox BDS – dentysta
Dr Jenny Goodman MA, MBChB – naturoterapeuta

BCM SSITA London WC1N 3XX
www.ssita.org.uk   (…)

 

 

 

Opis filmu:

Barrie Trower – "Myślę, że każdy kto instaluje Wi-fi w szkole powinien być zamknięty na resztę życia.

Taka osoba nie jest dopasowana do życia w społeczeństwie, nie powinna chodzić po powierzchni tej planety, ponieważ nie sprawdzili wyników badań na ten temat. Jakie nie byłyby ich intencje, nie jest warte problemów genetycznych jakie będą miały następne pokolenia.

Problem leży w tym… Wyobraź sobie, że jesteś 15 letnią uczennicą. Wszystkie 400 000 komórek jajowych w Twoich jajnikach były z Tobą od urodzenia, nie są w pełni rozwinięte, ale są już obecne. Są dziesięciokrotnie bardziej podatne na promieniowanie niż reszta DNA w naszym ciele.

Mamy ten wysoce podatny materiał genetyczny, który stworzy w przyszłości Twoje dzieci. A Ty go napromieniowujesz, ponieważ Wi-fi to są nadajniki, zarówno routery jak i inne urządzenia koło Ciebie, to wszystko przekazuje promieniowanie, prosto do Twoich jajników. Tak więc, ryzykujesz uszkodzenie DNA Twojego dziecka, za każdym razem gdy korzystasz z Wi-fi. To tak jakby zapytać, „Jeśli będę palić papierosy, to który spowoduje uszkodzenie mojego ciała?".

Odpowiedzią jest „Nie wiem, może to być ten wypalony dzisiaj.” Więc Ty, teraz masz dziecko, które może prawdopodobnie być genetycznie uszkodzone, ale prawdziwe niebezpieczeństwo jest wtedy gdy to dziecko dorośnie. Masz materiał genetyczny w Twoich jajnikach, który może być uszkodzony. Teraz prawdziwy problem pojawia się gdy zachodzisz w ciąże. Jeśli jesteś nauczycielką lub dojrzałym uczniem i jesteś w ciąży. Ponieważ dziecko w Twojej macicy, przez pierwsze 100 dni formuje te 400 000 komórek jajowych w jajnikach Twojego dziecka. Ono może urodzić się z genetycznie uszkodzonymi komórkami jajowymi. (…)"
Cd. pod adresem:
https://bladymamut.wordpress.com/2014/06/30/barrie-trower-wifi-mikrofale-i-konsekwencje-dla-naszego-zdrowia/ 

 

 

Cd. listu: (…) Orzeczenia międzynarodowe:

  1. W 2011 r panel naukowy Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), oceniła wszystkie dowody na kancerogenezę (nowotworzenie) i zaklasyfikowała promieniowanie elektromagnetyczne z telefonów komórkowych i Wi-Fi jako czynnik potencjalnie rakotwórczy (klasa 2B).
  2. Rada Europy wezwała państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zmniejszenia narażenia na działanie pól elektromagnetycznych i dała pierwszeństwo przewodowym połączeniom internetowych dla dzieci, zwłaszcza w szkołach i klasach.Zgromadzenie Parlamentarne oznajmiło, że "Zgromadzenie wyraża ubolewanie, że pomimo wezwania do przestrzegania zasady ostrożności i mimo wszelkich zaleceń, deklaracji i wielu biegłych i legislacyjnych postępów, nadal jest brak reakcji na znane lub nowe środowiskowe i zdrowotne ryzyko i systematyczne opóźnienia w przyjmowaniu i wdrażaniu skutecznych środków zapobiegawczych. Oczekiwanie na niezbite dowody naukowe i kliniczne przed podjęciem działań, aby zapobiec dobrze znanym zagrożeniom, mogą doprowadzić do poniesienia bardzo wysokich kosztów: zdrowotnych i ekonomicznych, jak miało to miejsce w przypadku azbestu, benzyny ołowiowej i tytoniu."
  1. Raport BioInitiative, zaktualizowany w 2012 roku przez 29 naukowców, stwierdza, że efekty biologiczne są jasno określone i występują na bardzo niskich poziomach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych i promieniowania radiowego po zaledwie kilku minutach ekspozycji z masztu telefonii komórkowej (wieże gsm), Wi-Fi, oraz wireless utility ‘smart’ meters (to takie „mądre” urządzonka, dzięki którym nie trzeba wchodzić do mieszkania, by spisać licznik, bo to urządzenie robi to na odległość – czyta pomiar z licznika za pomocą technologii bezprzewodowej).
  2. Amerykańska Akademia Medycyny Środowiskowej stwierdziła w 2012 w Position Paper, że "Wiele badań potwierdziło korelacje ekspozycji na fale radiowe z chorobami takimi jak rak, choroby układu nerwowego, zaburzenia rozrodcze, zaburzenia układu odpornościowego i nadwrażliwość elektromagnetyczną".
  3. Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy na rzecz środowiska (ISDE) i Irlandzkie Stowarzyszenie Lekarzy Środowiska (IDEA) oznajmiają, że "są wystarczające dowody naukowe uzasadniające bardziej rygorystyczną kontrolę poziomu i rozmieszczenia promieniowania elektromagnetycznego [EMR]. Wspólne oświadczenie i zalecenia są częścią wezwania ekspertów medycznych i naukowych na rzecz bezpiecznych technologii w szkołach."
  4. Raport Bezpieczne Szkoły 2012 zawiera wypowiedzi różnych lekarzy i stowarzyszeń medycznych podnoszące obawy narażenia dzieci na działanie pól elektromagnetycznych z Wi-Fi i innych technologii bezprzewodowych.
    Zobacz raport [po angielsku]: http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf "
    Tłumaczenie: Ewa, dla Stowarzyszenia STOPZET www.stopzet.org

List otwarty brytyjskich lekarzy po angielsku:
http://ssita.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/British-Doctors-Letter-March-2014.pdf

List otwarty brytyjskich lekarzy do pobrania po polsku [PDF]:
https://stopzet.files.wordpress.com/2016/07/list-brytyjskich-lekarzy-dot-mikrofal-pdf-www-stopzet-org.pdf

 

Rada Krajowego Komitetu Cypru w sprawie Środowiska i Zdrowia Dzieci – nt. zagrożenia mikrofalami (angielskie napisy)

https://youtu.be/H43IKNjTvRM
Film dotyczy potrzeby "zmniejszenie narażenia dzieci sieciami bezprzewodowymi" jak stwierdza Krajowa Komisja Cypryjskiego Rządu na rzecz środowiska i zdrowia dzieci.

 

Dr Jerzy Gremba: zagrożenia ze strony mikrofal. – opublikowano 14.03.2016

 

Prelekcja dr Jerzego Gremby z Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clarka Maxwella w Krakowie, które miało miejsce podczas roboczego Forum POLSKA WIEŚ – PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.
Rozmawia Marek Podlecki z www.monitor-polski.pl 


 

Prosty eksperyment z mikrofalami

 

To jest projekt na konkurs naukowy wykonany przez dziewczynę w secondary school (odpowiednik polskiego gimnazjum) w Sussex (hrabstwo w południowo-wschodniej Anglii). Wzięła przefiltrowaną wodę i podzieliła ją na dwie części. Pierwszą zagotowała na patelni, a drugą w mikrofalówce. Następnie po ochłodzeniu podlała nimi dwie identyczne rośliny, żeby sprawdzić, czy będzie można zauważyć jakąkolwiek różnicę w tych, które wyrosły na zwyczajnie podgrzanej wodzie i wodzie zagotowanej w mikrofalówce. Pomyślała, że struktura cząsteczek wody może być zdeformowana. Jak się okazało, nawet ona była była zdumiona różnicą, jaką wykazał eksperyment, który był wielokrotnie powtarzany przez jej znajomych z klasy z takim samym rezultatem.

Od pewnego czasu wiadomo, że problemem z czymkolwiek podgrzanym w mikrofali nie jest promieniowanie, ale to, w jaki sposób zniekształca DNA w żywności, tak, że ciało nie jest w stanie go rozpoznać.

Mikrofalówki nie działają w inny sposób, w zależności od tego, co do niej włożymy. Cokolwiek do niej trafi przechodzi ten sam destruktywny proces. Mikrofale wprawiają cząsteczki w drgania rotacyjne, coraz szybsze i szybsze. Ten ruch powoduje tarcie, które powodują denaturację oryginalnej struktury substancji. To skutkuje zniszczonymi witaminami, minerałami, białkami i tworzy nowy związek zwany "radiolytic compounds" (w wolnym tłumaczeniu: zradiolizowane związki chemiczne), które nie występują w przyrodzie.

Z tego powodu nasz organizm magazynuje je w komórkach tłuszczowych, żeby się obronić przed "martwą" żywnością, albo szybko ją wyeliminować. Pomyślcie o wszystkich matkach podgrzewających mleko w tych "bezpiecznych" urządzeniach. A co powiecie na pielęgniarkę w Kanadzie która podgrzała krew dla pacjenta oczekującego na transfuzję i nieumyślnie go zabiła, kiedy krew stała się "martwa"? Producenci oczywiście mówią, że to jest bezpieczne… Oceńcie sami. Dowód jest przedstawiony na zdjęciu poniżej.

wifi mikrofale
Dzień 9 eksperymentu. Z lewej strony roślinka podlewana ostudzoną wodą po mikrofalowaniu, z prawej zaś strony taka sama roślinka podlewana wodą przegotowaną, ostudzoną.

źródło: http://www.sadistic.pl/wplyw-mikrofal-na-zywnosc-vt189594,30.htm

 

Analizator Spectrum 

"interferencyjne przykłady z Wi-Fi i bez Wi-Fi" w j. angielskim

Większość nadajników w pasmach 2,4 i 5 GHz tworzą wyjątkowe kształty, lub "podpisy". Ponieważ wszystkie wyglądają trochę inaczej, możemy wykorzystać te podpisy do zidentyfikowania rodzaju urządzenia które transmituje w naszej przestrzeni, co sprawia, że zlokalizowanie tych rzeczy i ich neutralizacja jest dużo łatwiejsze.

Zobacz przykłady widoczne na analizatorze spectrum: link (w j.angielskim):
https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/200628894-WiFi-and-non-WiFi-Interference-Examples

Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata Konstańczak

Brytyjscy lekarze apelują i protestują przeciw takim praktykom. Polscy lekarze jakoś nie. Chętniej wsadzą do psychiatryka każdego skarżącego się na pranie mózgu.

Ewelina Pajdak
Ewelina Pajdak
6 lat temu

Dlaczego? Dlatego, że Internet jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji? To nie telefonia komórkowa szkodzi, a jeśli już nie w takim stopniu, niech nie udają,że dbają o zdrowie dzieci, a może powoduje zakłócenia na mikrochipach? I jakiś przekaźnikach, które macie zamiar wszczepiać? WiFi, Radio i telefonia komórkowa działa na innym paśmie częstotliwości niż mózg i narządy wewnętrzne, narządy wewnętrzne działają na skrajnie niskich częstotliwościach, z kogo Imbecylów robicie?Ja Wam, zrobie porządek, z tym poniewieraniem ludźmi, niech sie wezmą za coś pożytecznego, Naród nie śpi

Zapisz się do newslettera
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x