List do Komisji Europejskiej podpisany przez 9 organizacji, Mojmír Babáček

LIST DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

 

Do wiadomości

Komisja Europejska
DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles
Belgia

 

 

W PRAWODAWSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ WYSTĘPUJĄ BRAKI.
TAKIE PRAWODAWSTWO POWINNO ZAKAZAĆ CELOWEGO WYKORZYSTYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZAKŁÓCEŃ NA ORGANIZMIE LUDZKIM I LUDZKIM MÓZGU (W TYM ZDALNEGO ZABIJANIA LUDZI) I POWINNO STWORZYĆ WARUNKI DO WYKRYWANIA I KARANIA TAKIEJ PRZESTĘPCZEJ DZIAŁALNOŚCI.

Woda stanowi znaczną część ludzkiego ciała, – 55 – 70%. Znaczna część tej wody zawiera cząstki, które odebrały lub straciły elektron, a zatem mają pozytywny lub negatywny ładunek. Cząstki te mogą być atomami, cząsteczkami lub grupami atomów lub cząsteczek. Nazywane są jonami. Ponieważ płyny w organizmie człowieka są pełne tych jonów, mogą być porównane do elektrolitów lub cieczy, które przewodzą prąd elektryczny. Najważniejszym elementem w działalności ludzkiego układu nerwowego stanowią prądy elektryczne, które występują w formie przepływu tych naładowanych cząstek we włóknach nerwowych. Podczas gdy w przewodach elektrycznych prąd elektryczny jest strumieniem wolnych elektronów, w organizmie człowieka i ludzkiego układu nerwowego jest to strumień naładowanych jonów.

Źródłem prądu elektrycznego we włóknach nerwowych są błony neuronowe. Prądy elektryczne zaczynają przepływać we włóknach nerwowych w wyniku zmian napięcia pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię membran neuronowych. Ta zmiana napięcia, z drugiej strony, jest głównie spowodowana prądami elektrycznymi elektrolitu, który jest w środku włókien nerwowych.

W 2014 roku, chińscy naukowcy opublikowali wyniki eksperymentu, w którym poszukiwali przewodnictwa mikrofalowego roztworów elektrolitowych. We wstępie podkreślili, że ich eksperyment „odgrywa ważną rolę w badaniu oddziaływania pomiędzy falami elektromagnetycznymi i tkankami biologicznymi, które mają dużą zawartość wody i znaczne stężenie jonów”. Do badania posłużyli się roztworem soli. Wzór chemiczny soli to NaCl, oznacza to, że zawiera ona atomy sodu i chloru. Jony obu tych atomów odgrywają ważną rolę w aktywowaniu komórek nerwowych. Eksperyment udowodnił, że elektrolity przewodzą mikrofale aż do częstotliwości 20 GHz. Przewodnictwo spadła wraz ze wzrostem częstotliwości. Najwyższe przewodnictwo uzyskano przy częstotliwości w zakresie od 0,1 do 6 GHz. Dla roztworów o wyższej zawartości soli przewodnictwo elektrolitu było wyższe dla mikrofal niż dla prądu stałego http://piers.org/piersproceedings/download.php?file=cGllcnMyMDE0R3Vhbmd6aG91fDJBMF8wNjcwLnBkZnwxNDAzMTgwNDU1MDE= . Innymi słowy, mikrofale wytwarzały prąd elektryczny w elektrolitach, co oznacza, że jeśli mikrofale wnikają w elektrolit, który jest w środku włókien nerwowych, będą one wytwarzać prąd elektryczny w środku.

Układ nerwowy jest kontrolowany przez neurony zwane aksonami. Ich błony reagują na prąd elektryczny w elektrolicie, który wypełnia ich włókna nerwowe przez wytwarzanie prądów elektrycznych. Powoduje to rozprzestrzenianie się sygnału nerwowego w układzie nerwowym.

Jeśli człowiek ma coś poczuć, coś zrobić lub pomyśleć o czymś, konieczne jest, żeby duże ilości neuronów zostały zaktywowane na tej samej częstotliwości.

Jeśli więc elektrolity we włóknach nerwowych mogą być dosięgnięte za pomocą mikrofal, które pulsują w częstotliwości aktywności nerwowej, błony aksonów, które kontrolują aktywność układu nerwowego i reagują na zmiany napięcia elektrycznego poprzez inicjowanie aktywności nerwów będą reagować na napływ-częstotliwości prądów elektrycznych. Prądy te będą wytwarzane przez częstotliwości, w których mikrofale będą pulsowały. W ten sposób elektrolity w tkance nerwowej będą działać jak anteny i ludzki układ nerwowy będzie sterowany za pomocą impulsów mikrofal wycelowanych w ludzki organizm.

Amerykańska organizacja MCS America, która walczy z zanieczyszczeniami, potwierdza te wnioski w swoim badaniu na temat wrażliwości na pola elektromagnetyczne. Badanie stwierdza, że: „Organizm może odebrać sygnał i przemienić go na prąd elektryczny, podobnie jak robią to anteny odbiornika radiofonicznego lub telefony komórkowe. Prądy te są przenoszone przez jony … płynące przez żyww tkanki i naczynia krwionośne (system tub pełnych przewodzącego elektryczność słonego płynu, które łączą ze sobą niemal każdą część ciała), gdy prądy te padają na błony komórkowe, które zwykle są naładowane elektrycznie, starają się wibrować w czasie z prądem „http://mcs-america.org/index_files/EHS.htm. Zauważmy, że neuron także jest komórką. Badanie stwierdza dalej: „Mechanizm demodulacji jest kontrowersyjny, ale nie ma wątpliwości, że to występuje. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że mnogość minutowych kanałów jonowych w błonach komórkowych działa jak elektrycznie wybiórcze diody punktu kontaktowego … to może skorygować i demodulować sygnał nawet przy częstotliwościach mikrofalowych … Sygnał telefonu komórkowego, gdy go się zdemoduluje w ten sposób, tworzy całą gamę niskich częstotliwości, z których niektóre są biologicznie czynne i powodują wyciek membrany. Jedną z konsekwencji tego wycieku jest sprawienie, że komórki czuciowe osób elektroczułych powodują cały szereg fałszywych doznań „. Powodem, dla którego promieniowanie telefonu komórkowego generuje fałszywe odczucia u niektórych osób jest to, że przekazywanie informacji w systemach telefonii komórkowej odbywa się przez niskie częstotliwości impulsów mikrofalowych, które docierają do elektrolitu w układzie nerwowym elektroczułych osób. Ponieważ aktywność nerwowa zachodzi w niskich częstotliwościach jest to spowodowane lub zmącone tymi impulsami.

Opublikowane eksperymenty poświęcone wpływowi mikrofal na ludzki układ nerwowy wykorzystywały częstotliwości mikrofalowe, które nie przekraczały dużo więcej niż 1 GHz, a więc zgodne z ustaleniami chińskich naukowców na przewodność elektrolitu dla mikrofal. W swoich eksperymentach Ross Adey wykorzystywał częstotliwości 450 MHz, pulsujące na 16 Hz, powodując wypływ wapnia z komórek nerwowych, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a242515.pdf co zmniejszało ludzką zdolność koncentracji. Eksperyment ten powtórzono wielokrotnie ze skutecznymi zmianami częstotliwości w zależności od siły pola magnetycznego Ziemi w miejscu przeprowadzania eksperymentu. Różnice te wynikały z faktu, że pulsujące mikrofale powodowały rezonans cyklotronowy jonów wapnia w tym eksperymencie.

Allen H. Frey – już w roku 1961! – z powodzeniem przesłał doznania słuchowe do ludzkiego mózgu za pomocą pulsowych częstotliwości w zakresie od 425 do 1310 Megahertz. Ludzie opisywali dźwięk mikrofal jako „brzęczenie, klikanie, syk lub pukanie, w zależności od wielu parametrów nadajnika, czyli szerokości impulsu i częstotliwości powtarzania impulsów”, czyli innymi słowy, od częstotliwości impulsów. Zmieniając parametry przetwornika, Allen H. Frey był w stanie wytworzyć u ludzi „odczucie silnego szturchania głowy” lub ” uczucie mrowienia” http://jap.physiology.org/content/17/4/~~HEAD=dobj 689. Jego eksperyment powtórzono kilkakrotnie z takimi samymi rezultatami.

Dowiedziono zatem, że możliwe jest wielokrotne wygenerowanie takich samych urojeń w mózgu człowieka, kiedy mikrofale pulsują w zakresie częstotliwości, która odpowiada dokładnie neuronowej aktywności ludzkiego mózgu.
Powszechnie wiadomo, że dane wewnątrz mózgu są „tłumaczone” i przekazywane przez pewną liczbę i częstotliwość impulsów nerwowych, a intensywność uczucia lub doznania zwykle odpowiada natężeniu prądu elektrycznego. Innym zjawiskiem, które jest ogólnie przyjęte w nowoczesnej literaturze naukowej, jest synchronizacja częstotliwości impulsów nerwowych emitowanych w różnych częściach mózgu w reakcji na bodźce, które przykuwają uwagę mózgu.Szansa skutecznej manipulacji ludzkiego układu nerwowego przy pomocy pulsujących mikrofal jest zabezpieczona poprzez fakt, że zmiany aktywności ludzkiego układu nerwowego dla różnych doznań, reakcji, emocji, działań i myśli wyrażane są w różnych częstotliwościach lub ciągach częstotliwości. Na przykład, Walter J. Freeman, który przez dziesięciolecia studiował aktywność elektryczną mózgu człowieka jednocześnie wprowadzając duże ilości mikroelektrod w różnych częściach mózgu, napisał, że w mózgu „transmisja odbywa się na jakiejś charakterystycznej częstotliwości, a odbiór następuje … w … zestawach dostrojonych do tej częstotliwości „. Naukowcy eksperymentujący z pulsującymi mikrofalami poinformowali, że elektroencefalograficzny zapis aktywności mózgu zwierzęcia został zsynchronizowany z pulsującymi mikrofalami transmitowanymi do ich mózgów
http://www.mapcruzin.com/radiofrequency/henry_lai1.htm.

W 1975 roku Don R. Justesen, neuropsycholog i dyrektor Labolatoriów Badawczych Neuropsychologii i Radiologii Behawioralnej z Veterans Administration Medical Center, opublikował w „The American Psychologist Journal” wyniki eksperymentu, w którym nagrania wymawianych cyfr od jednego do dziesięciu zostały przesłane do mózgu człowieka poprzez pulsujące mikrofale, i w którym osoby poddane eksperymentowi mogły słyszeć i rozpoznawać te cyfry https://docs.google.com/file/d/0B3V8FIUj7brsMzJhOTY4ZWItMGI5OC00MzkzLWJjMDQtMDM0OGE1ZDFhOGFm/edit?authkey=CKnE554O&hl=en&pli=1. Eksperyment ten ponownie udowodnił możliwości zdalnej manipulacji ludzkiego układu nerwowego.

W celu stworzenia przetwornika zdolnego do zdalnego sterowania aktywnością ludzkiego układu nerwowego, można regulować kuchenki mikrofalowe do pulsujących mikrofal. Kuchenki mikrofalowe używają częstotliwości 2,5 Ghz, a instrukcje dotyczące konwertowania kuchenki mikrofalowej na broń można łatwo znaleźć w internecie https://www.newscientist.com/blog/invention/2006/10/microwave-oven-gun.html, http://fear-of-lightning.wonderhowto.com/how-to/making-electromagnetic-weapons-directed-microwave-energy-0133231/. Telefony komórkowe mogą być stosowane w tym samym celu. Telefony komórkowe pracują na częstotliwościach od 900 do 2200 MHz. Trzeba tylko podłączyć do telefonu komórkowego lub kuchenki mikrofalowej generator impulsów, który jest w stanie pulsować mikrofalami z precyzją czasu jednej tysięcznej Hertza i zapewnić, że powstanie transmitowanych fal i impulsów jest bardzo ostre, Następnie trzeba podłączyć wzmacniacz i antenę kierunkową do telefonu komórkowego, a tym samym można zagrozić zdrowiu fizycznemu i psychicznemu ludzi w okolicy. Należy pamiętać, że w kuchence mikrofalowej należałoby jedynie zainstalować antenę kierunkową.

Kierowców można łatwo uśpić przez pulsowanie mikrofal w prostych częstotliwościach snu (do 4 Hz) a bardziej wyrafinowanym pulsowaniem można również zatrzymać bicie serca takiej osoby i sprawić, że umrze. To jest to, co osiągnęli naukowcy eksperymentujący z elektryczną stymulacją mózgu, jak napisał Jose Delgado MR w swojej książce: Physical Control of the Mind, Toward a Psychocivilized Society, 1969, USA. Ponadto, zgodnie z książkami amerykańskiego naukowca Roberta Beckera „Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life“ i „Cross Currents“, Allen H. Frey wywoływał atak serca u żab przy pomocy pulsujących mikrofal. Najprawdopodobniej stymulował przywspółczulne włókna nerwowe, które spowalniają aktywności serca. Podłączenie takiego urządzenia do sieci telefonicznej mogłoby umożliwić sprawcy wykorzystanie energii sieci telefonicznej do zatrzymania bicia serca jakiejkolwiek osoby podczas rozmowy przez telefon komórkowy. W ten sam sposób emocje, które są główną siłą motywującą ludzkie zachowania, mogą być sztucznie wytworzone. W ten sposób, niektórzy ludzie mogliby również być doprowadzeni do zabicia innych.

Procedura podczas kodowania mowy ludzkiej w puls mikrofal jest podobna do przekazów radiowych. Można przesyłać zarówno sygnał dźwiękowy jak i niesłyszalne (ultrwadzwiękowe) wiadomości do ludzkiego mózgu. Człowiek nie słyszy wiadomości ultradźwiękowych, ale jego mózg postrzega je i w ten sposób zachowanie danej osoby może być kontrolowane i manipulowane. Gęstość energii elektromagnetycznej potrzebna do zdalnego kontrolowania aktywności ludzkiego układu nerwowego nie przekracza norm wyznaczonych przez Unię Europejską. Pamiętajmy, że sygnały telefonów komórkowych mogą przenikać do mózgu człowieka.

Budowanie takiego sprzętu nie jest drogie i każdy wykwalifikowany radioamator jest w stanie go zbudować. Jednocześnie coraz więcej ludzi na całym świecie skarży się, że są poddawani działaniu tych szkodliwych promieniowań ale nie mają żadnych środków obrony przed ich użyciem. Wśród głównych objawów, twierdzą oni, że mają oparzenia na ciele lub uczucie pieczenia, mrowienia, uczucie bycia dźganym lub zgniatanym, gwałtowne wymioty, skurcze potrafiące nawet wywołać tymczasowy paraliż, płytki oddech czasami wywołujący zatrzymanie serca, nudności i słyszenie głosów. Zazwyczaj kończą oni wykazując zmiany neuro-biofizjologiczne z dezorientacją, zaburzeniami funkcji poznawczych i pamięci, depresją i skłonnościami samobójczymi. Są one często wysyłane do szpitali psychiatrycznych, bez żadnych badań ekspertów w kwestii ich skarg.

Dlatego prosimy, aby z rządami europejskimi zainicjować przygotowanie ustawodawstwa, które zakazywałoby rozwoju i wykorzystania tych urządzeń i umożliwienia policji państw europejskich wykrywania takiego promieniowania, znajdowania ich źródła i umożliwienia sądom karanie przestępców którzy by go używali.

Dowolna technologia, która wytwarza w ludzkim układzie nerwowym przepływ prądu elektrycznego z częstotliwością jego działania, może być stosowana do kontrolowania aktywności ludzkiego mózgu. Obecnie pulsujące mikrofale to jedyna technologia znana jako nadająca się do wytwarzania tego efektu, ale inne technologie mogą być z łatwością rozwinięte. W związku z tym przepisy powinny zapobiegawczo zakazywać także korzystania z dotychczas nieznanych lub niepublikowanych technologii, które umożliwiają zdalne manipulowanie prądami elektrycznymi w ludzkim mózgu i ciele. Część przepisów, które Parlament Europejski i parlamenty krajowe powinny zatwierdzić, powinny również wprowadzić zakaz stosowania tych technologii dla organów bezpieczeństwa państwa, ponieważ posiadanie przez nie takich technologii byłyby w jawnej sprzeczności z demokratycznymi konstytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi do udziału w przygotowaniu tego ustawodawstwa. Nie zamierzamy zaoferować know-how do budowy tych urządzeń różnego rodzaju mafiom, ponieważ mogłyby one być wykorzystywane do zabijania ludzi bez pozostawienia żadnych dowodów. Z tego powodu uważamy, że kwestie te powinny zostać rozwiązane bez publikacji w otwartych mediach.

Podpisane przez Mojmira Babaceka, obywatela Republiki Czeskiej, jako przewodniczącego Obywatelskiego stowarzyszenia na rzecz zakazu manipulacji ludzkiego układu nerwowego drogą radiowego promieniowania (Občanské sdružení za zakaz manipulace lidské nervové soustavy radiforekvenčním zářením) – Republika Czeska

Stałe miejsce zamieszkania:
Rozmberska 556/28
198 00 Praha 9 – Kyje
Republika Czeska

Proszę o odpowiedź na adres:
Občanské sdružení za zakaz manipulace lidské nervové soustavy
radiofrekvenčním zářením
Na Hazce 258
511 01 Turnov
Republika Czeska

Podpisane także przez:
STOPEG foundation – STOP Electronic Weapons and Gang Stalking – Holandia
Przewodniczący: Peter Mooring, e-mail: peter@petermooring.com

IGEF – Initiative gegen elektromagnetische Folter – Niemcy
Przewodniczący: Harald Brems, e-mail: habre@gmx.net
STOPZET – Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom – Polska
Przewodnicząca: Zofia Filipiak, e-mail: stopzet@mail.ru

ADVHER – Association de Défense des victimes de Harcèlement Electromagnétique et en Réseau – FRANCJA
https://rudy2.wordpress.com/

Zatwierdzone przez ponad stu uczestników Konferencji poświęconej skrytemu nękaniu w Berlinie, Forum Factory, w dniu 1 października 2015 r.


 

Aktualizacja 07-11-2016 r.

ODPOWIEDŹ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Zdrowie Publiczne
Informacje na temat zdrowia i komitety naukowe

Adres:
Komisja Europejska
HTC DG SANTE C2
L-2920 Luxembourg
Biuro: HTC 03/073
Telefon (362) 43 01-38520
e-mail Stefan.schreck@ec.europa.eu – mam nadzieję, że nikt nie nie zaburzy komunikacji agresywnym zachowaniem

Temat: List do Komisji Europejskiej o sprawie braku przepisów w Unii Europejskiej dotyczących skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych (EMF)

 

 

Drogi Panie Babacek,

Pragnę podziękować Panu za list w sprawie brakującego prawodawstwa w Unii Europejskiej dotyczącego skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych (EMF).
W tym liście, wyraził Pan obawy dotyczące możliwego wpływu na zdrowie ludzi, spowodowanego wystawieniem ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych (EMF). Kwestia ta jest uregulowana na szczeblu Unii Europejskiej przez Zalecenia Rady z dnia 12 lipca 1999 w sprawie ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych. W zaleceniu tym Rada wzywa również Komisję do dokonywania stałego przeglądu spraw objętych niniejszym zaleceniem, w celu ich weryfikacji i aktualizacji, z uwzględnieniem możliwych skutków, które są obecnie przedmiotem badań, w tym, istotnych aspektów ostrożności”.

Od tamtej pory poziomy referencyjne określone w zaleceniu Rady są okresowo weryfikowane przez Komitet Naukowy ds. Inżynierii i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń Zdrowotnych (SCENIHR), aby ocenić, czy podstawy naukowe uzasadniają zmianę poziomów referencyjnych zalecanych przez Radę. Opinie wydane przez SCENIHR w marcu 2007, styczniu 2009, lipcu 2009 roku i styczniu 2015 potwierdziły ważność poziomów referencyjnych z zalecenia Rady z 1999 roku i podkreśliły potrzebę zebrania dodatkowych danych i przeprowadzenia dodatkowych badań w tej sprawie.

W odniesieniu do Pańskiej prośby o przygotowanie nowego prawodawstwa dotyczącego EMF, chciałbym zaznaczyć, że przepisy art 168 i 169 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie przyznają UE kompetencji prawnych w dziedzinie ochrony ogółu społeczeństwa przed potencjalnymi skutkami EMF i że główna odpowiedzialność spoczywa tu na państwach członkowskich.

Dziękuję ponownie za list i mogę Pana zapewnić, że Komisja Europejska będzie nadal przyglądać się tej sprawie i pracować z państwami członkowskimi, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony zdrowia obywateli europejskich.
Z poważaniem,

Stefan Schreck, kierownik działu
http://ec.europa.eu/health/dyna/opinion/index.cfm?swlang=en&query_%20source=PUBLICHEALTH&opinions=false&searchstring=EMF


 

Parlament Europejski
Bat. Altiero Spinelli
60 rue Wiertz Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussels
Belgia

Przewodnicząca Komisji do spraw Petycji
Cecilia Wikström

Numer referencyjny: D 3149247 10/08/2016
RD / cd / IPOL-COM-PETI D (2106) 30907
Petycja nr 12255/2015

 

 

Szanowna Cecilia Wikström

Dziękujemy za odpowiedzi na naszą petycję. Badaliśmy materiały, które zostały wysłane do nas. W P6_TA (2009) 0216 (obawy zdrowotne związane z polami elektromagnetycznymi). „Parlament Europejski apeluje o szczególne uwzględnienie skutków biologicznych przy ocenie potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że niektóre badania wykazały, najbardziej szkodliwe skutki, na najniższych poziomach promieniowania, wzywa do aktywnych badań, w celu rozwiązania potencjalnych problemów zdrowotnych, poprzez opracowanie rozwiązań, które neutralizują lub zmniejszają pulsację i modulację amplitudy, częstotliwości wykorzystywanych do transmisji”, oraz „wzywa Komisję, w trakcie kadencji 2009-2014, aby uruchomić ambitny program, by zmierzyć kompatybilność elektromagnetyczną, między falami sztucznymi i tymi emitowanymi w sposób naturalny przez ciało ludzkie, w celu ustalenia, czy mikrofale mogą ostatecznie przynieść niepożądane skutki dla zdrowia ludzkiego”. W obu tych wezwaniach, Parlament Europejski przyznaje rzeczywistość niebezpieczeństw, które opisaliśmy w naszych petycjach, (załączono).

Doceniamy, że w odpowiedzi na naszą petycję Parlament Europejski pisze, że jego przedmiot objęty jest zakresem działalności Unii Europejskiej, ale dokumenty Parlamentu Europejskiego, załączone do listu, nie obejmują celowego wykorzystania pulsujących mikrofal lub innych pól energetycznych, dla zdalnego sterowania, tortur lub zabójstwa ludzi, jak również nie obejmuje późniejszego przygotowania ustawodawstwa o ściganie takich działań i utworzenia instytucji dokonujących wykrywania takich działań. Wierzymy, że Parlament Europejski jest świadomy, że w marcu tego roku polski minister obrony, przyznał możliwość korzystania z pól elektromagnetycznych do ataków zdalnych, link do materiału

Mamy pewność, że kiedy członkowie parlamentu pisali, że rozpatrzenie naszej petycji w Parlamencie Europejskim zostało wnioskowane, nie mieliście na myśli przez to, że Parlament Europejski popiera zbrodnicze stosowanie elektromagnetycznych lub innych pól energetycznych w stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czekamy na odpowiedź Parlamentu Europejskiego

Podpisany przez Mojmíra Babáčka, obywatel Republiki Czeskiej, jako przewodniczącego
Stowarzyszenia Dążącego do Zakazu Zdalnej Manipulacji Ludzkim Układem Nerwowym za Pośrednictwem Promieniowania Radiofrekwencyjnego w Republice Czeskiej (Občanské sdružení za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiforekvenčním zářením) – Czech Republic

Rozmberska 556/28
198 00 Praha 9 – Kyje
Czech Republic

Proszę o odpowiedź na adres:

Občanské sdružení za zákaz manipulace lidské nervové soustavy
radiofrekvenčním zářením
Na Hazce 258
511 01 Turnov
Czech Republic

 

Podpisane również przez:

STOPEG foundation – STOP Electronic Weapons and Gang Stalking – Holandia
Przewodniczacy: Peter Mooring, e-mail: peter@petermooring.com

IGEF – Initiative gegen elektromagnetische Folter – Niemcy
Przewodniczacy: Harald Brems, e-mail: habre@gmx.net

ICATOR – International Coalition Against Electronic Torture and Robotisation of Living Beings – Belgia
Przewodniczaca: Melanie Vritschan, e-mail: melanie.vritschan.icator@gmail.com

STOPZET – Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom – Polska
Przewodniczaca: Zofia Filipiak, e-mail: stopzet@mail.ru

ADVHER – Association de Défense des Victimes de Harcèlement Electromagnétique et en Réseau – Francja
https://rudy2.wordpress.com/

ACOFOINMENEF – Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica – Włochy
Przewodniczacy: Paolo Dorigo
e-mail paolo24101959@yahoo.it

EUCACH – European Coalition against Covert Harassment
Radca prawny: Henning Witte, e-mail henning@whitetv.se

Globalthaeb – Wielka Brytania
Przewodniczacy: David Bromhall, e-mail address gt.hq.uk@gmail.com

 

 

 

 

Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zapisz się do newslettera
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x