Akcja Tsunami [aktualizacja 28.05.2017]

Uwaga, akcja mailingowa Tsunami zostanie wznowiona w dniu 28.05.2017

 

AKCJA MAILINGOWA TSUNAMI 

(poniższe informacje o celu i przebiegu akcji Tsunami są tłumaczeniem strony STOP 007 dr Katherine Horton, jednej ze współorganizatorek akcji, publikujemy je na stronie Stowarzyszenia za zgodą autorki)
https://stop007.org/home/burning-down-the-house/

Począwszy od niedzieli 2 kwietnia br. aż do końca maja kontaktujemy się ze wszystkimi przedstawicielami administracji stanowych w USA i rządami 156 państw, by przedstawić im nasze ultimatum o zaprzestaniu systematycznego okaleczania ludzi za pomocą broni mikrofalowych i neuronowych, co jest częścią Programu Globalnej Zagłady.

Ciche zabijanie ludzi jest częścią planu globalnej depopulacji i programu eugenicznego uruchomionego przez kartel najbogatszych ludzi, szefów korporacji, polityków; członków tajnych organizacji i stowarzyszeń, jako wyraz ich psychopatycznego dążenia do władzy absolutnej. Wielu badaczy opisywało szczegółowo te programy posługując się odtajnionymi dokumentami rządowymi, które przedstawiają technologie wojenne (np. Mark. M. Rich, Ramola D., Paul Baird, Deborah Tavaresand, prof. Eric Karlstrom i wielu innych.)

Powstrzymanie tej kryminalnej działalności i postawienie tamy tym z gruntu nazistowskim programom jest niezwykle trudne. Niestety głównie z powodu endemicznej korupcji w naszych służbach specjalnych oraz tzw. agencjach wywiadu i służbach mundurowych. Jest to równie trudne, jak postawienie samochodu na dachu. Jedyną skuteczną metodą jest rozhuśtywanie auta przy rosnącym nacisku. Mamy zamiar skorzystać z tego sposobu w naszej walce. Nie planujemy więc jednorazowej, głównej akcji, ale kampanię cyklicznych 3 Dni Akcji: w niedzielę, wtorek i czwartek, powtarzając naszą kampanię przez 8 tygodni.

 

Każdego z 3 Dni Akcji w tygodniu mailujemy do 2 stanów i 6 ze 156 najbardziej zaludnionych krajów na świecie w kolejności od najmniejszych do największych. Administracja waszyngtońska i Rosja znalazły się na końcu listy, by wystąpić w wielkim finale ostatniego Dnia Akcji 30 maja.

 

Poniżej szablon listu, jaki możecie Państwo wysyłać jak również listy kontaktowe dla 2 stanów i 6 krajów pełniących funkcje kontaktów. Plik zatytułowany „Copy&Paste” (Skopiuj&Wklej) zawiera dwie listy kontaktowe, zawierające bazy e-mailingowe. Przygotowane w taki sposób, że każdy może je wyeksportować do swojego klienta pocztowego (dzięki oddzieleniu poszczególnych e-maili średnikami można je po prostu wkleić w okienku „odbiorca” w swoim kliencie poczty).

Szablon listu i listy mailingowe to  tylko sugestia. Będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydujecie się Państwo nimi posłużyć, ale zachęcamy gorąco do wykorzystywania znajomości i rozeznania w Waszych krajach, w celu ustalenia własnych list mailingowych przedstawicieli oficjalnych instytucji i urzędów oraz polityków (również lokalnych), a także do samodzielnego pisania listów. Zachęcamy do wzbogacania naszej argumentacji swoimi treściami!

 

Najważniejszym warunkiem powodzenia tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest nasze wspólne działanie i zaangażowanie w tą kampanię, tak by każdy, pojedynczy głos był w końcu wysłuchany. Wielu ludzi na świecie uciszono w tej sprawie przy pomocy najróżniejszych metod i naszym celem jest zniweczenie tego zgubnego procederu i wyzwolenie pełnego potencjału ludzkości poprzez przywrócenie pełnej wartości każdej indywidualnej opinii.

Jeśli chcecie Państwo zasugerować osoby, z którymi warto by było się skontaktować, prosimy nadsyłać takie podpowiedzi na adres: tsunami.contacts@gmail.com

 a my postaramy się dołączyć je do list, które kompletujemy.

Jeśli posługujecie się Państwo własnymi listami mailingowymi, to prosimy wstawić nasz adres  e-mail  w polu „cc” (kopia zwrotna). Nasz e-mail jest również uwzględniony w dostarczonej liście mailingowej.

Zbieramy dowody, że kontaktowaliśmy się z osobami, których adresy znajdują się w bazach adresowych tej kampanii. Z jakiego powodu jest to niezwykle ważne, staramy się wyjaśnić poniżej, w sekcji zatytułowanej  „Cel”.

 

Wysyłanie faksów za darmo

Prosimy zauważyć, że niektórzy urzędnicy i oficjele podali, jako opcję kontaktową, jedynie numer faksu. To nie powinno Państwa zniechęcać. Funkcjonuje bardzo wiele darmowych serwisów internetowych, umożliwiających wysyłanie faksów w sposób równie prosty, jak wysyłanie e-maili. Zdajemy sobie sprawę, że wiąże się to z koniecznością włożenia dodatkowego wysiłku, ale w tym przypadku wysiłek ten jest dobrą inwestycją w naszą wspólną przyszłość i powodzenie ludzkości. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy zaangażowani w przerwanie przestępczej działalności rządów, wojska, służb specjalnych i zebranie dowodów na udokumentowanie naszych działań. Chodzi również o masową kampanię, która będzie formą nacisku na przedstawicieli oficjalnych władz, odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu i zagrożeń wewnętrznych

 

Cel akcji

Celem tej kampanii mailowej jest przypomnienie wszystkim oficjalnym czynnikom ich statutowego obowiązku  chronienia osób cywilnych, ścigania popełnianych na nich przestępstw  i zwalczania terroryzmu. W chwili, kiedy zostali powiadomieni o zaistniałych faktach, mają obowiązek przeciwdziałania a zatem, jeśli odmawiają pomocy obywatelom, ponoszą publiczną odpowiedzialność za zlekceważenie zasygnalizowanych faktów.

Na naszych listach umieszczamy też organizacje charytatywne i urzędy i zachęcamy wszystkich uczestników do objęcia  naszą akcją wszystkich ludzi, których chcieliby poinformować o tych zbrodniach przeciwko ludzkości oraz istnieniu utajnionych systemów uzbrojenia.

 

Chodzi również o stworzenie "papierowej dokumentacji" dla przyszłych próśb o udostępnienie informacji niejawnych ( Freedom-of-Information) w tej materii. Udokumentowane potwierdzenie otrzymania wielu skarg może świadczyć o dużej skali popełnianych przestępstw i o tym, że urzędnicy państwowi świadomie kryli ten proceder a rozmyślne ukrywanie zbrodni przeciwko ludzkości, kwalifikuje się jako pomoc i współudział. To bardzo poważne przestępstwo podlegające ściganiu.

 

Kolejne kroki

Kolejnym krokiem będzie podjęcie dyscyplinarnych kroków przeciwko wszystkim osobom publicznym, które odmówią pomocy, oskarżenie ich o niedopełnienie obowiązków  służbowych i postawienie innych zarzutów w kolejnych akcjach podejmowanych na całym świecie.

Zważywszy na skalę zbrodni na dalszym etapie  sądy i Trybunały Zbrodni wojennych powinny także zająć się tą sprawą. Celem nadrzędnym jest odzyskanie przez obywateli dogłębnie skorumpowanych struktur społecznych.

 

Terminarz akcji – aktualizacja 27.05.2017

 
13 czerwca 2017 w 21 dniu kampanii wszyscy wysyłamy maile bądz listy do polskich polityków, urzędników państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, stowarzyszeń oraz osób zaufania społecznego (dziennikarzy, sędziów i prokuratorów, znanych blogerów itd.) !!!

 

Lista polskich adresów mailowych zostanie podana w dniu kampanii pod adresem: https://stop007.org/tsunami-email-list/#actionday-21

 

Szablon listu do przedstawicieli władzy i osób i środowisk opiniotwórczych

Temat: Pilne Ostrzeżenie dotyczące Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego Terroryzmu

 

Szanowni Państwo,

Proszę uważnie przeczytać poniższe powiadomienie, ponieważ wymaga ono podjęcia działań z Państwa strony i może skutkować w przyszłości konsekwencjami prawnymi dla Państwa oraz instytucji, które Państwo reprezentujecie.

Piszę, aby poinformować o łamaniu praw człowieka na dużą skalę i systematycznych atakach fizycznych na ludność cywilną we wszystkich krajach świata przy użyciu nowoczesnej broni elektromagnetycznej i neuronalnej, często w połączeniu z implantami wszczepionymi bez zgody ofiary i potajemnie podawaną nanotechnologią. To, co czyni te bronie szczególnie niebezpiecznymi i niszczącymi dla społeczeństw, na których są stosowane, to ich ściśle utajnione użycie. Wykorzystując fakt, że fale elektromagnetyczne rozprzestrzeniają się niepostrzeżenie dla ludzi i mogą przenikać przez ściany, broń ta może zostać wykorzystana do zniszczenia ludzkiego życia i uniemożliwia wykrycie sprawców przestępstwa.

Systematyczna i skryta natura tych przestępstw oraz ich uderzające podobieństwo na całym świecie wskazują, że mamy do czynienia z globalnym programem prowadzonym przez międzynarodowe struktury wywiadów wojskowych, które dopuszczają się rozmyślnych okaleczeń, tortur, systematycznie ujarzmiając całe populacje i dążąc do cichego ludobójstwa części społeczeństwa. Jest to równoznaczne ze zbrodnią przeciwko ludzkości i programem globalnego obozu śmierci.

Kieruję do Państwa formalne żądanie, abyście Państwo wywiązując się ze swoich ustawowych obowiązków przeprowadzili dochodzenie w sprawie tych zbrodni przeciwko ludzkości, chronili ludność cywilną przed aktami terroru, informowali swój rząd o tego typu sprawach o zasięgu krajowym, dbali o przestrzeganie praw człowieka, a także żebyście przekazali tą wiadomość do odpowiednich władz oraz podjęli wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia dochodzeń we wszystkich zgłoszonych przypadkach, tak aby ten niebywały przestępczy proceder został ukrócony w Państwa kraju przed 1 czerwca 2017 r.

Działania jakie Państwo podejmą w odpowiedzi na ten komunikat zostaną przeanalizowane w nadchodzących miesiącach i jeśli okaże się, że woleliście Państwo zignorować to powiadomienie i zaniechaliście działań wypływających z Waszych obowiązków wobec współobywateli, nakazujących powstrzymać te zbrodnie i wspierać ofiary, możecie zostać oskarżeni na przykład o: wykroczenia administracyjne, nadużycie urzędu, zaniedbanie obowiązków, udział w spisku, współudział i podżeganie do zbrodni przeciwko ludzkości, zdradę stanu lub też objęci oskarżeniem dotyczącym tych przestępstw przewidzianym w systemie prawnym danego kraju. W takim przypadku zostaniecie Państwo wezwani do rozliczenia się z podjętych działań i decyzji oraz pociągnięci do odpowiedzialności w jednej z przygotowywanych spraw sądowych lub przed Trybunałem ds. Praw Człowieka dotyczących zbrodni przeciwko ludzkości.

Ataki na ofiary są prowadzone za pomocą mobilnych jednostek broni skierowanej energii, a także dzięki elementom systemu infrastruktury telekomunikacyjnej, takim jak wieże telefonii komórkowej i systemy satelitarne. Jest to zintegrowany system broni, który został potajemnie zainstalowany praktycznie wszędzie.  Ten system broni jest obecnie w pełni operacyjny na całym świecie i niszczy życie milionów niewinnych ofiar z ukrycia negatywnie wpływając na losy całych narodów.

Indywidualne ofiary są śledzone i dręczone przez krajowe sieci nadzoru, osaczane przez sprawców przez cały czas a także systematycznie torturowane i okaleczane bronią elektromagnetyczną i ultradźwiękową zarówno w miejscach publicznych jak i we własnych domach. Atakujący wykorzystują fakt, że promienie z broni elektromagnetycznej są niesłyszalne, niewidoczne i mogą przenikać mury budynków w taki sposób, iż ofiary mogą być atakowane wszędzie bez pozostawienia jakichkolwiek śladów, które mogłyby doprowadzić do sprawców. Tym sposobem ofiary są skutecznie umieszczane w indywidualnych obozach koncentracyjnych, które są wznoszone wokół nich przez agencje wywiadowcze, skorumpowanych członków organów ścigania i grupy przestępcze.

Tym operacjom skrytego nękania towarzyszą oszczercze kampanie, infiltracja i działalność zmierzająca do zniszczenia każdego aspektu życia ofiar, pozbawiając ich kręgów znajomych, rodziny, miejsca pracy, a zwłaszcza opieki medycznej. Przestępcy potajemnie wchodzą do domu ofiar, niszczą majątek, dokonują sabotażu sprzętu komputerowego bezpośrednio lub zdalnie, zatruwają żywność i prowadzą kampanię prześladowań, aby doprowadzić do załamania psychicznego ofiar starając się skłonić je do popełnienia samobójstwa lub w końcu bezkarnie zamordować.

Broń elektromagnetyczna i neuronalna stwarzają możliwości, które przekraczają wszystko, czego świat doświadczył w zakresie technologii broni w przeszłości. Ze względu na zdolność do ataku i sterowania procesami biologicznymi, fizjologią organów wewnętrznych oraz ludzkiego układu nerwowego urządzenia te są najbardziej niebezpieczną bronią wyprodukowaną przez ludzkość do tej pory.

Jej oddziaływanie na ludzi jest wyjątkowo dewastatorskie, ponieważ broń ta może symulować wiele chorób, powodować ból i uszkodzenia narządów, uszkodzenie mózgu, udar mózgu, ataki serca i śmierć. Najczęstszą formą upośledzenia poprzez użycie tej broni jest uszkodzenie DNA i tworzenie się nowotworów, a w końcu raka. Mutacje DNA w komórkach jajowych kobiet zmieniają mitochondrialny DNA, a zatem uszkadzają całe przyszłe pokolenia. Działania tych systemów broni są zatem zagrożeniem dla przyszłości ludzkości.

Innym podstępnym efektem użycia tej broni jest to, że może ona być wykorzystana do zaburzania, zmiany i kontroli funkcji ludzkiego ciała, ruchu, zachowania, a nawet procesów myślowych często bez udziału świadomości ofiary. Może to być wykorzystywane do zdalnego wpływania na funkcjonowanie jednostki praktycznie w każdym aspekcie jej działalności społecznej począwszy od związków osobistych, przedsięwzięć biznesowych, uczestnictwa w procesach demokratycznych i w ostatecznym rozrachunku dotyczy poziomu bezpieczeństwa danego narodu.

Mobilna broń energetyczna występuje w różnych rozmiarach i oferuje różne możliwości zastosowań. Jest ona ukrywana przez sprawców w sąsiadujących z siedzibami ofiar nieruchomościach, samochodach, dronach, samolotach, a nawet w częściach infrastruktury krajowej. Agenci sieci nadzoru noszą tą broń w torbach i plecakach. Ten tajny system broni jest w pełni zintegrowany i centralnie kontrolowany. Ofiary, które uciekły do innych krajów, odkryły, że protokół ich ataku podróżuje razem z nimi i jego wykonanie jest kontynuowane przez lokalne systemy nadzoru i egzekwowania prawa, niezależnie od kraju zamieszkania.

Z tego, co można ustalić z ujawnionych dokumentów, forma organizacyjna zespołów atakujących jest zgodna z protokołem wykorzystywanym przez oddziały śmierci prowadzone przez duże agencje wywiadowcze, na przykład w Wietnamie i krajach Ameryki Południowej. Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego ma powstrzymanie tego terroryzmu i odcięcie źródeł finansowania i zablokowanie systemów umożliwiających jej rozprzestrzenianie.

Sama technologia tych broni pozostawała w dużej mierze tajna przez bardzo długi okres czasu. Istnieją jednak liczne publicznie znane przypadki z całego świata, w których bronie te były stosowane przez wiele lat w stosunku do konkretnych osób z zamiarem zastraszania, torturowania i nękania aż do fizycznej likwidacji. Ze świadectw tych ofiar, z których wiele dzieliło się swoim losem/położeniem/sytuacją online na blogach i poprzez media społecznościowe, a także z publicznie znanych patentów i odtajnionych dokumentów, wiemy o niszczycielskim działaniu tych broni i o oszałamiającej skali popełnionych przestępstw na całym świecie.

Proszę pomóc nam w zatrzymaniu tego skrytego ogólnoświatowego holocaustu.

Z poważaniem,

 

 


Jak wysyłać setki maili jednorazowo

Do wysyłania setek maili jednorazowo zalecamy skorzystć z darmowych stron oferujacych usługi mailingowe np. https://mailchimp.com/ tym sposobem z jednego całkowicie darmowego konta mozna wysłać 12 tysięcy maili miesięcznie i zapisać listy mailingowe zawierające łącznie 2000 adresów. Można utworzyc wiecej niż jedno konto 🙂 

Instrukcja dla mail chimp:

 1. zarejestruj nowe konto (Create an account)
 2. zaloguj się na swoje konto
 3. kliknij u góry "lists"
 4. po prawej stronie szary przycisk " Create List "
 5. znów na szary przycisk po środku " Create List "
 6. List name – podaj swoja nazwę listy mailingowej np. Tsunami POLSKA (bedzie widoczna tylko dla Ciebie)
  Default from adres email – podaj swój adres e-mail, na niego odpiszą
  Default From name – podaj swoje imie, nazwę firmy, organizacji lub coś w tym stylu
  Write a short reminder about how the recipient joined your list. – wpisz Tsunami Campaign https://stop007.org/home/burning-down-the-house/ 
  Company/organization – firma/organizacja – wpisz cokolwiek bo pole jest obowiązkowe
  Address – wpisz cokolwiek, obowiązkowe
  City – miasto – obiowiązkowe, cokolwiek
  Zip – kod pocztowy – obowiązkowe, cokolwiek
 7. kliknij na podświetlony na turkusowo napis "Import subscribers"
 8. zaznaczamy środkowa kropkę tj. "Copy/paste from file"
 9. następnie klikamy w przycisk w dolnym prawym rogu " Next Step: Setup > "
 10. W dużą rubrykę wklej adresy mailowe, w tym przypadku dla Polski,
  UWAGA adresy muszą być jeden pod drugim, bez ";" i innych znaków interpunkcyjnych, tylko spacje nie przeszkadzają
 11. poniżej zaznacz kwadracik obok napisu "I understand that my billing…"
 12. na dole po prawej stronie kliknij " Next Step: Match > "
 13. jeśli obok napisu "Importing single column" pojawi się  żółte  lub  zielone  kółeczko to jest OK, jeśli  czerwone  to trzeba cofnąć stronę i jeszcze raz sprawdzić czy wszystkie tabulatory, przecinki zostały usunietę i spróbować ponownie.
 14. jeśli jest OK, na następnej stronie kliknij na dole po prawej " Import

Jak juz mamy przygotowaną liste mailingową, mozna zabrać się za projekt maila.

 1. klikamy na górze "Campaigns"
 2. po prawej stronie w szary przycisk " Create Campaign "
 3. " Create an Email "
 4. Wybierz "Regular" i wpisz w polu Campaign Name swoją nazwę np. Tsunami POLSKA i kliknij  Begin 
 5. kliknij w " Chose a list " i wybierz swoją listę mailingową, ja swoją nazwałem Tsunami POLSKA
 6. Kliknij na dole po prawej " Next Step: Setup > "
 7. Campaign name – Podaj swoja nazwę, dowolna, ona jest tylko dla Ciebie widoczna
  Email Subject – Temat e-maila – tutaj zalecamy wpisać – Pilne Ostrzeżenie dotyczące Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego Terroryzmu

   

   

  " Verify Domain " UWAGA może być trzeba zweryfikowac domenę swojej poczty, kliknij w ten przycisk i postępuj zgodnie z informacjami, podaj swój adres e-mail, na który przyjdzie kod, przepisujesz w puste pole i zatwierdzasz

 8. Na dole po prawej " Next Step: Template
 9. Wybierz na samym dole ostatni szablon "Simple Text"
 10. Po lewej stronie ekranu są trzy bloki, najedź na nie kursorem myszy to pojawi się pare ikonek, wybierz ikonkę śmietnika aby usunąć  Delete  wszystkie trzy bloki
 11. z prawej strony ekranu wybierz kafelek "Text" i przeciągnij go w jedno z pustych miejsc po blokach pt. "Drop Content Blocks Here"
 12. kliknij w nowy blok z napisem "This is a text block. You can use it to add text to your template."
 13. Po prawej stronie ekranu masz edytor tekstu, usuń treść "This is a text block. You can use it to add text to your template." i wklej treść stąd KLIK 
 14. Jeśli się znasz troche to możesz wyjustować tekst
 15. Kliknij na dole " Save & Close "
 16. jak tekst wyglada wporzadku kliknij po prawej na dole " Next Step: Confirm > "
 17. Jeśli nie ma  czerwonego  kółeczka przy zadnym z podpunktów możesz kliknąć " Send " i zatwierdzamy " Send Now "

   

   

  To wszystko wink

 

Jesli chcesz wysłać tego samego maila lub troche go poprawić i wysłać do kolejnej listy mailingowej to możesz go duplikowac ale dopiero pare minut po wysłaniu. W tym celu:

 • wejdź w zakładkę "Campaigns"
 • po prawej stronie jest przycisk " View Report " a po prawej stronie od tego przycisku taki dziubek kliknij w dziubek
 • z rozwinietego menu wybierz "replicate"
 • na kolejnej stronie wybierasz nową listę mailingową jak w pkt 5 i postępujesz jak w kolejnych punktach,
 • lub jeśli nic nie chcesz poprawiać kliknij od razu na ostatni punkt na dole po środku " Confirm "
Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
K.
K.
6 lat temu

Nie chcę nikogo zniechęcać, ale kiedy ja wysyłałem e maile do Służby Wywiadu Wojskowego albo Służby Kontrwywiadu Wojskowego to czasami dostawałem e mail zwrotny z informacją że mój e mail nie mógł być dostarczony z powodu jakichś błędów serwera. Dotyczyło to wyłącznie sytuacji kiedy skarżyłem się na przestępcze działanie służb. Jak wysyłam e mail do Dyrektora ds skarg i wniosków w SKW to ta wiadomość nigdy nie dochodzi. Dopiero list wysłany pocztą polecony spowodował że dostałem pisemną odpowiedź „odpowiadając na Pana skargę dotyczącą nadmiernego zainteresowania się służb wojskowych Pana osobą informuję że sprawie, w trybie działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, zostało przeprowadzone postępowanie skargowe. W jego toku nie potwierdzono stawianych przez Pana zarzutów. Wobec powyższego skargę uznano za bezzasadną.
Zastępca Dyrektora
Biura Pełnomocnika Ochrony
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Służby Kontrwywiadu Wojskowego”

Dorota H.
6 lat temu

Czy istnieje mozliwosc sprawienia dana technologia przytrzymania przy zyciu ofiary podczas gdy jej proba samobojcza bylaby udana, czy normalnie by w danej sytuacji napewno zmarla? Tzn np jest wiadome, ze nie jedna ofiara (oraz doswiadczenie wlasne) moze brac rozne leki, substancje bez konca, a i tak bedzie w stanie np wesolkowatym czy depresyjnym,jakies dane bole fizyczne nie mina, dopoki ktos z zewnatrz nie zdecyduje jaka dolegliwosc, nastroj usunac, zrobic, farmaceutyki bywaja juz praktycznie bezuzyteczne, co by sie moglo okazac, ze i zazycie czegos silnie trujacego nie podziala jesli sprawca tego nie zechce. Jak to naprawde jest, chociaz mniej wiecej? W internecie bardzo ciezko jest znalesc na ten temat, moge rowniez nie trafiac na to co szukam przez pelna kontrole nad moim poruszaniem sie w internecie i dostepem do informacji, dlatego bardzo dziekuje za jakakolwiek odpowiedz, dzialanie. Z wyrazami szacunku.

K.
K.
6 lat temu
Reply to  Dorota H.

Technologia pozwala żeby sprawić osłabienie działania niektórych leków, np. psychotropów. Ale czy całkowicie zneutralizować ich działanie to nie wiem. Nie pozwalali mi kiedyś zasnąć więc wziąłem dwa różne uspokajacze po których normalnie zwala z nóg po jakimś czasie, ale wtedy to nić nie dało. Pomimo wzięcia tych dwóch tabletek nie zasnąłem całą dobę. Byłem otępiały, ale przytomny. Jedyne co osiągnąłem to bóle w klatce piersiowej. Skoro ta technologia daję możliwości krzywdzenia ludzi to też dają radę inne częstotliwości leczyć. Podejrzewam że ludzie którzy mają dostęp do niej robią to w swoim przypadku i swoich krewnych. Niestety reszta społeczeństwa jest skazana na służbę zdrowia. Czy jest już tak źle że masz myśli samobójcze?

Ela
Ela
6 lat temu
Reply to  K.

Kochani skoro to robia sluzby I rzady to oczywiste sie wydaje ze nie beda sami na siebie do siebie skarzyc. Teraz tylko zostaje nam zjednoczyc sie, zatrudnic najbardziej ryzykandzkich prywatnych
Detektywow, nikt inny nie wydaje sie zeby temu podolal. Przypomina mi sie film fabularny ” czlowiek demolka”, tam wlasnie w podziemiach zyli ludzie z poza systemu, wyzutki. I teraz naze rzady zapedzaja nas do podziemia juz nie tylko mentalnie ale i fizycznie. Jesli nikt nam nie pomoze. Kiedy jestem traktowana tymi srodkami (roznymi czasem silne mikrofale albo inne ) trodniej jest mi sprecyzowac mysli. I teraz jak czytam to conapisalam to brzmi tak zawiłe, ale prawdziwe. Moze macie panstwo inne pomysly na zlikwidowanie tego haniebnego iscie diabelskiego procederu. Kto nam pomoze jesli sami nie dajemy rady?

M.
M.
6 lat temu
Reply to  Dorota H.

Jedyna mozliwoscia jest sugestia, nakaz albo slyszalny albo podswiadomy o ile nie przejel kontroli nad ruchami ciala i miesni to niewiele wiecej moga zrobic oprocz szybkiego wezwania karetki a to i tak watpliwe bo grozi zdekonspirowaniem.
Kiedy robia to wojskowi to boja sie, zeby nie doszlo do samobojstwa (jest paragraf za doprowadzenie do samobojstwa) albo smiertelnego wypadku bo policja w takim wypadku wszczyna sledztwo.
Sprawcy od razu mowia o Blidzie i Lepperze i czesto sie o to kloca.
Kiedy robia to psychopaci to staraja sie takze utrzymac ofiare przy zyciu zeby zabawa sie nie skonczyla.
Kiedy robia to bandyci, ktorzy dostali zlecenie i sprzet to beda wrecz namawiac do samobojstwa i prowokowac do niego albo do zabojstwa np. na sasiada albo przechodnia.

Zapisz się do newslettera
6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x