LIST OTWARTY DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Secretariat-General
European Commission
Rue de la Loi 200/ Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

 

 

LIST OTWARTY DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

POTRZEBUJEMY USTAWODAWSTWA, KTÓRE ZAKAZYWAŁOBY ZDALNEGO MANIPULOWANIA CENTRALNYM SYSTEMEM NERWOWYM  ORAZ  ORGANIZMEM CZŁOWIEKA, A TAKŻE ZDALNEGO MORDOWANIA LUDZI

 

W połowie marca 2016 roku polski minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odwiedził Wyższą Szkołę Ojca Rydzyka, by wziąć udział w dyskusji na temat bieżącej polityki, konfliktów zbrojnych i terroryzmu. Jedna ze słuchaczek zadała mu pytanie, czy Polska ma strategię przeciwdziałania nielegalnym eksperymentom z użyciem broni elektromagnetycznej na niczego nieświadomych polskich obywatelach. Antoni Macierewicz odpowiedział, że podległe mu ministerstwo monitoruje sprawę i że powoła komisję do zbadania skarg Polaków. https://www.youtube.com/watch?v=YgVs4-m0lNY#t=33,http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/minister-macierewicz-o-broni-elektromagnetycznej-zdjecia-wideo-raport-juz-wkrotce,9741513/ W ten sposób polski minister obrony potwierdził fakt istnienia broni elektromagnetycznych  zdolnych wpływać na funkcjonowanie ludzkiego organizmu i dopuścił możliwość stosowania ich na polskich obywatelach (New York Times podaje, że ponad 10.000 Amerykanów uskarża się na ekspozycje na ataki PEM)  http://www.nytimes.com/2016/06/11/health/gang-stalking-targeted-individuals.html?_r=2

Skoro większość europejskich mediów pominęła to wydarzenie wzmaga to nasze podejrzenia, że państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do utajniania informacji o tych broniach i do blokowania regulacji prawnych przeciwko ich stosowaniu. Ta nasza teza została potwierdzona przez polski tygodnik NIE, kiedy dziennikarz zapytał Polskie Ministerstwo Obrony, dlaczego nie spełniło obietnicy Ministra i nie powołało komisji do zbadania skarg polskich obywateli w sprawie ataków elektromagnetycznych, Ministerstwo odpowiedziało, że ten temat jest przedmiotem tajemnicy państwowej związanej z bezpieczeństwem narodowym.
http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883 Ta sekwencja wydarzeń w sposób oczywisty przywodzi na myśl dokument pt. Technologie Kontroli Tłumu opublikowany z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i stwierdzający, że państwa członkowskie NATO przyjęły amerykańską doktrynę broni nieśmiercionośnych, która obejmuje także „systemy mogące bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie ludzkiego systemu nerwowego” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf. Zatem logicznym jest, że państwa członkowskie UE posiadają w swoich arsenałach tajne technologie wojskowe, które pozwalają na atakowanie ludzkich celów bronią elektromagnetyczną. Wyraźne utajnienie tych spraw tłumaczy także wymijające odpowiedzi KE na nasze poprzednie listy w tej kwestii.

 

Woda stanowi znaczną część ludzkiego ciała, – 55 – 70%. Znaczna część tej wody zawiera cząstki, które odebrały lub straciły elektron, a zatem mają pozytywny lub negatywny ładunek. Cząstki te mogą być atomami, cząsteczkami lub grupami atomów lub cząsteczek. Nazywane są jonami. Ponieważ płyny w organizmie człowieka są pełne tych jonów, mogą być porównane do elektrolitów lub cieczy, które przewodzą prąd elektryczny. Najważniejszym elementem w działalności ludzkiego układu nerwowego stanowią prądy elektryczne, które występują w formie przepływu tych naładowanych cząstek we włóknach nerwowych. Podczas gdy w przewodach elektrycznych prąd elektryczny jest strumieniem wolnych elektronów, w organizmie człowieka i ludzkiego układu nerwowego jest to strumień naładowanych jonów

Źródłem prądu elektrycznego we włóknach nerwowych są błony neuronowe. Prądy elektryczne zaczynają przepływać we włóknach nerwowych w wyniku zmian napięcia pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię membran neuronowych. Ta zmiana napięcia, z drugiej strony, jest głównie spowodowana prądami elektrycznymi elektrolitu, który jest w środku włókien nerwowych

W 2014 roku, chińscy naukowcy opublikowali wyniki eksperymentu, w którym poszukiwali przewodnictwa mikrofalowego roztworów elektrolitowych. We wstępie podkreślili, że ich eksperyment „odgrywa ważną rolę w badaniu oddziaływania pomiędzy falami elektromagnetycznymi i tkankami biologicznymi, które mają dużą zawartość wody i znaczne stężenie jonów”. Do badania posłużyli się roztworem soli. Wzór chemiczny soli to NaCl, oznacza to, że zawiera ona atomy sodu i chloru. Jony obu tych atomów odgrywają ważną rolę w aktywowaniu komórek nerwowych. Eksperyment udowodnił, że elektrolity przewodzą mikrofale aż do częstotliwości 20 GHz. Przewodnictwo spadła wraz ze wzrostem częstotliwości. Najwyższe przewodnictwo uzyskano przy częstotliwości w zakresie od 0,1 do 6 GHz. Dla roztworów o wyższej zawartości soli przewodnictwo elektrolitu było wyższe dla mikrofal niż dla prądu stałegohttp://piers.org/piersproceedings/download.php?file=cGllcnMyMDE0R3Vhbmd6aG91fDJBMF8wNjcwLnBkZnwxNDAzMTgwNDU1MDE= Innymi słowy, mikrofale wytwarzały prąd elektryczny w elektrolitach, co oznacza, że jeśli mikrofale wnikają w elektrolit, który jest w środku włókien nerwowych, będą one wytwarzać prąd elektryczny w środku.

Układ nerwowy jest kontrolowany przez neurony zwane aksonami. Ich błony reagują na prąd elektryczny w elektrolicie, który wypełnia ich włókna nerwowe przez wytwarzanie prądów elektrycznych. Powoduje to rozprzestrzenianie się sygnału nerwowego w układzie nerwowym.

Jeśli człowiek ma coś poczuć, coś zrobić lub pomyśleć o czymś, konieczne jest, żeby duże ilości neuronów zostały zaktywowane na tej samej częstotliwości. Skuteczność manipulowania ludzkim systemem nerwowym za pomocą pulsujących mikrofal jest zapewniona dzięki temu, że ludzki system nerwowy koduje różne postrzeżenia, emocje, akcje czy myśli za pomocą różnych częstotliwości bądź ciągów częstotliwości. Walter J. Freeman, który przez dziesięciolecia studiował aktywność elektryczną mózgu człowieka jednocześnie wprowadzając duże ilości mikroelektrod w różnych częściach mózgu, napisał, że w mózgu „transmisja odbywa się na jakiejś charakterystycznej częstotliwości, a odbiór następuje … w … zestawach dostrojonych do tej częstotliwości „. Naukowcy eksperymentujący z pulsującymi mikrofalami poinformowali, że elektroencefalograficzny zapis aktywności mózgu zwierzęcia został zsynchronizowany z pulsującymi mikrofalami transmitowanymi do ich mózgów
http://www.mapcruzin.com/radiofrequency/henry_lai1.htm.

Jeśli więc elektrolity we włóknach nerwowych mogą być dosięgnięte za pomocą mikrofal, które pulsują w częstotliwości aktywności nerwowej, błony aksonów, które kontrolują aktywność układu nerwowego i reagują na zmiany napięcia elektrycznego poprzez inicjowanie aktywności nerwów będą reagować na napływ-częstotliwości prądów elektrycznych. Prądy te będą wytwarzane przez częstotliwości, w których mikrofale będą pulsowały. W ten sposób elektrolity w tkance nerwowej będą działać jak anteny i ludzki układ nerwowy będzie sterowany za pomocą impulsów mikrofal wycelowanych w ludzki organizm.

Amerykańska organizacja MCS America, która walczy z zanieczyszczeniami, potwierdza te wnioski w swoim badaniu na temat wrażliwości na pola elektromagnetyczne. Badanie stwierdza, że: „Organizm może odebrać sygnał i przemienić go na prąd elektryczny, podobnie jak robią to anteny odbiornika radiofonicznego lub telefony komórkowe. Prądy te są przenoszone przez jony … płynące przez żywe tkanki i naczynia krwionośne (system tub pełnych przewodzącego elektryczność słonego płynu, które łączą ze sobą niemal każdą część ciała), gdy prądy te padają na błony komórkowe, które zwykle są naładowane elektrycznie, starają się wibrować w czasie z prądem” http://mcs-america.org/index_files/EHS.htm Zauważmy, że neuron także jest komórką. Badanie stwierdza dalej: „Mechanizm demodulacji jest kontrowersyjny, ale nie ma wątpliwości, że to występuje. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że mnogość minutowych kanałów jonowych w błonach komórkowych działa jak elektrycznie wybiórcze diody punktu kontaktowego … to może skorygować i demodulować sygnał nawet przy częstotliwościach mikrofalowych … Sygnał telefonu komórkowego, gdy go się zdemoduluje w ten sposób, tworzy całą gamę niskich częstotliwości, z których niektóre są biologicznie czynne i powodują wyciek membrany. Jedną z konsekwencji tego wycieku jest sprawienie, że komórki czuciowe osób elektroczułych powodują cały szereg fałszywych doznań „. Powodem, dla którego promieniowanie telefonu komórkowego generuje fałszywe odczucia u niektórych osób jest to, że przekazywanie informacji w systemach telefonii komórkowej odbywa się przez niskie częstotliwości impulsów mikrofalowych, które docierają do elektrolitu w układzie nerwowym elektroczułych osób. Ponieważ aktywność nerwowa zachodzi w niskich częstotliwościach jest to spowodowane lub zmącone tymi impulsami.

Opublikowane eksperymenty poświęcone wpływowi mikrofal na ludzki układ nerwowy wykorzystywały częstotliwości mikrofalowe, które nie przekraczały dużo więcej niż 1 GHz, a więc zgodne z ustaleniami chińskich naukowców na przewodność elektrolitu dla mikrofal. W swoich eksperymentach Ross Adey wykorzystywał częstotliwości 450 MHz, pulsujące na 16 Hz, powodując wypływ wapnia z komórek nerwowych, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a242515.pdf co zmniejszało ludzką zdolność koncentracji. Eksperyment ten powtórzono wielokrotnie ze skutecznymi zmianami częstotliwości w zależności od siły pola magnetycznego Ziemi w miejscu przeprowadzania eksperymentu. Różnice te wynikały z faktu, że pulsujące mikrofale powodowały rezonans cyklotronowy jonów wapnia w tym eksperymencie

Allen H. Frey – już w roku 1961! – z powodzeniem przesłał doznania słuchowe do ludzkiego mózgu za pomocą pulsowych częstotliwości w zakresie od 425 do 1310 MGH Ludzie opisywali dźwięk mikrofal jako „brzęczenie, klikanie, syk lub pukanie, w zależności od wielu parametrów nadajnika, czyli szerokości impulsu i częstotliwości powtarzania impulsów”, czyli innymi słowy, od częstotliwości impulsów. Zmieniając parametry przetwornika, Allen H. Frey był w stanie wytworzyć u ludzi „odczucie silnego szturchania głowy” lub ” uczucie mrowienia” http://jap.physiology.org/content/17/4/~~HEAD=dobj 689. Jego eksperyment powtórzono kilkakrotnie z takimi samymi rezultatami. Udowodniono wówczas, że można w sposób powtarzalny wywoływać w mózgu halucynacje, kiedy mikrofale pulsują z częstotliwościami naśladującymi aktywność neuronów ludzkiego mózgu.

W 1975 roku Don R. Justesen, neuropsycholog i dyrektor Labolatoriów Badawczych Neuropsychologii i Radiologii Behawioralnej z Veterans Administration Medical Center, opublikował w „The American Psychologist Journal” wyniki eksperymentu, w którym nagrania wymawianych cyfr od jednego do dziesięciu zostały przesłane do mózgu człowieka poprzez pulsujące mikrofale, i w którym osoby poddane eksperymentowi mogły słyszeć i rozpoznawać te cyfry  https://docs.google.com/file/d/0B3V8FIUj7brsMzJhOTY4ZWItMGI5OC00MzkzLWJjMDQtMDM0OGE1ZDFhOGFm/edit?authkey=CKnE554O&hl=en&pli=1. Eksperyment ten ponownie udowodnił możliwości zdalnej manipulacji ludzkiego układu nerwowego.

Procedura podczas kodowania mowy ludzkiej w puls mikrofal jest podobna do przekazów radiowych. Można przesyłać zarówno sygnał dźwiękowy jak i niesłyszalne (ultrwadzwiękowe) wiadomości do ludzkiego mózgu. Człowiek nie słyszy wiadomości ultradźwiękowych, ale jego mózg postrzega je i w ten sposób zachowanie danej osoby może być kontrolowane i manipulowane. Gęstość energii elektromagnetycznej potrzebna do zdalnego kontrolowania aktywności ludzkiego układu nerwowego nie przekracza norm wyznaczonych przez Unię Europejską. Pamiętajmy, że sygnały telefonów komórkowych mogą przenikać do mózgu człowieka.

Każdy zręczny radioamator jest w stanie  zbudować nadajnik pozwalający na zdalną kontrolę ludzkiego systemu nerwowego i udostępnić go grupom przestępczym, które mogą w konsekwencji narażać zdrowie i psychikę ludzi w swoim otoczeniu. Mogą łatwo usypiać kierowców pulsującymi mikrofalami o częstotliwościach snu lub poprzez emisje bardziej skomplikowanego ciągu pulsowania mogą zatrzymać bicie ludzkiego serca i spowodować czyjąś śmierć. Wiadomo, że Allen H.Frey wywoływał ataki serca u żab przy pomocy pulsujących mikrofal.

Jednocześnie coraz więcej ludzi na całym świecie skarży się, że są poddawani działaniu tych szkodliwych promieniowań ale nie mają żadnych środków obrony przed ich użyciem. Wśród głównych objawów, twierdzą oni, że mają oparzenia na ciele lub uczucie pieczenia, mrowienia, uczucie bycia dźganym lub zgniatanym, gwałtowne wymioty, skurcze potrafiące nawet wywołać tymczasowy paraliż, płytki oddech czasami wywołujący zatrzymanie serca, nudności i słyszenie głosów. Zazwyczaj kończą oni wykazując zmiany neuro-biofizjologiczne z dezorientacją, zaburzeniami funkcji poznawczych i pamięci, depresją i skłonnościami samobójczymi. Są one często wysyłane do szpitali psychiatrycznych, bez żadnych badań ekspertów w kwestii ich skarg.

Jest zatem prawdopodobne, że operatorzy pracujący dla wojskowych czy rządowych agencji ćwiczą swoje umiejętności na niczego nie podejrzewających obywatelach na wypadek przyszłych wojen a także na wypadek przypadków masowego buntu ich własnych obywateli.

Odkąd agencje rządowe i najprawdopodobniej zorganizowana przestępczość są w stanie zdalnie manipulować ludzkim systemem nerwowym w celu wywoływania fizycznych tortur, problemów psychicznych lub śmierci i to nie pozostawiając żadnych śladów popełnianych przestępstw, pojawia się konieczność ustawodawstwa ścigającego tego typu działalność. Część przepisów, które Parlament Europejski i parlamenty krajowe muszą zatwierdzić, powinny również wprowadzić zakaz stosowania tych technologii przez organy bezpieczeństwa państwa, ponieważ posiadanie przez nie takich technologii stałoby w jawnej sprzeczności z demokratycznymi konstytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi do udziału w przygotowaniu tego ustawodawstwa.

Każda technologia, która wytwarza w ludzkim układzie nerwowym przepływ prądu elektrycznego z częstotliwością  działania OUN, może być stosowana do kontrolowania aktywności ludzkiego mózgu. Obecnie pulsujące mikrofale to jedyna technologia znana jako nadająca się do wytwarzania tego efektu, ale wobec współczesnych szybkich postępów w badaniach naukowych inne technologie mogą być z łatwością rozwinięte lub już powstały. W związku z tym przepisy powinny zapobiegawczo zakazywać także korzystania z dotychczas nieznanych lub niepublikowanych technologii, które umożliwiają zdalne manipulowanie prądami elektrycznymi w ludzkim mózgu i ciele.

Ponieważ państwa członkowskie UE przez swoje członkostwo w NATO są zmuszone do utrzymywania w sekrecie istnienia wyżej wymienionych technologii, jest oczywistym, że prawo, jakie proponujemy, może zostać wprowadzone w krajach członkowskich, tylko, jeśli zasada subsydiarności zostanie ominięta i inicjatywa ustawodawcza przejdzie na Parlament Europejski, który jest instytucją znacznie potężniejszą niż poszczególne parlamenty krajów członkowskich

Ufamy, że nie popieracie Państwo przestępczego używania pola elektromagnetycznego lub innych pól energetycznych przeciwko obywatelom państw członkowskich UE oraz, iż zalecicie państwom członkowskim Unii oraz Parlamentowi Europejskiemu ustanowienie prawa chroniącego obywateli państw członkowskich przed podobnymi atakami i powołacie specjalne agencje rządowe do wykrywania tychże. 

Wierzymy również, że jesteście świadomi kryzysu demokracji, jaki stwarza utajnione posiadanie przez rządy środków pozwalających na zdalne manipulowanie umysłami ich obywateli. Pozostaje to w ostrym konflikcie z konstytucjami państw członkowskich UE. 

Wyrażamy nadzieję, że okażecie swoje przywiązanie do wartości poszanowania ludzkiej godności, wolności i demokracji zawartych w Traktacie o Unii Europejskiej i  podejmiecie prace nad zakazem używania technologii umożliwiających pozbawienie ludzi wolności osobistej i wolności myślenia, co mogłoby doprowadzić do powstania reżimów totalitarnych nowego typu

 

Petycję do Parlamentu Europejskiego można podpisać pod tym adresem: http://www.ipetitions.com/petition/ben-remote-attacks-on-the-human-nervous-system

Więcej naukowych informacji o tych broniach masowego rażenia, znacznie bardziej niebezpiecznych niż klasyczne bronie chemiczne czy biologiczne już objęte międzynarodowym zakazem, można znależć po angielsku w książce „Kontrola umysłu i historia wojny psychotronicznej” – elektroniczną wersję ksiązki można zamawiać u autora: babacekbooks@gmail.com

 

Podpisane przez Mojmir Babacek, citizen of the Czech Republic

Chairman of The Citizen’s Association for the Ban of Manipulation of Human Nervous System by Radiofrequency Radiation (Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiforekvenčním zářením)

 

Także podpisane przez:

 • ICATOR – International Coalition Against Electronic Torture and Robotisation of Living Beings
  Chairwoman: Melanie Vritschan,
 • STOPEG Foundation – Stop Electronic Weapons and Gang Stalking – Netherlands
  Chairman: Peter Mooring,
 • IGEF – Initiative Gegen Elektromagnetische Folter – Deutschland
  Chairman: Harald Brems,
 • STOPZET – Stowarzyszenie, Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom – Poland
  Chairwoman: Zofia Filipiak,
 • ADVHER – Association de Défense des Victimes de Harcèlement Electromagnétique et en Réseau – France
  https://rudy2.wordpress.com/
 • ACOFOINMENEF – Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica – Italia
  Chairman: Paolo Dorigo
 • European Coalition against Covert Harassment
  Legal advisor: Henning Witte,
 • Globalthaeb – Great Brittain
  Chairman: David Bromhall,
 • LESAT – London End Stalking Action Group – Great Brittain
  Chairman: Paolo Fiora.
Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zapisz się do newslettera
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x