List Otwarty do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie skrytego torturowania obywateli RP

Toruń dn. 18-07-2017r.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie
STOP Zorganizowanym
Elektronicznym Torturom
Ul. Słowackiego 23A/25 m 15
87-100 Toruń 

Prezes Rady Ministrów
Pani Beata Szydło
Ul. A. Ujazdowskie 1/3
Warszawa

 

 

List Otwarty w sprawie skrytego torturowania obywateli RP bronią energii skierowanej i nanotechnologii

 

 

Szanowna Pani Premier ! 

                        Stowarzyszenie STOPZET wielokrotnie już zawiadamiało różne organy naszej władzy w tym Kancelarię Premiera RP, Prezydenta, Ministrów najważniejszych resortów Rządu i nadal nie mamy odpowiedzi, jakiej pomocy i jakiego rozwiązania prawnego naszych problemów możemy oczekiwać od władz najwyższych naszego Państwa.

Z uwagi na tematykę zainteresowań i realizacje celów statutowych Stowarzyszenia, jesteśmy zobowiązani po raz kolejny poinformować o realnych zagrożeniach ze strony różnych niebezpiecznych, i niedozwolonych, potajemnych testów , eksperymentów z udziałem różnych broni technotronicznych na naszych organizmach. Mamy też prawo domagać się od polskiego rządu wyjaśnienia tych śmiercionośnych zagrożeń bez zgody obywateli i wnosić o ich zaprzestanie oraz o unormowania prawne, zabraniające tych nieludzkich eksperymentów oraz żądać zadośćuczynienia za wyrządzone wszelkie straty zdrowotne i moralne.

Nasze doświadczenia opisywane zbiorowo i indywidualnie do najwyższych Ministerstw w Państwie wskazują, nie tylko na zorganizowany Gan Stalking (skryte nękanie, osaczanie, torturowanie) ale i na podłączenie naszych organizmów do super komputerów i tą drogą na oddziaływanie na naszą fizjologię i umysły (Mind Control) .W roku ubiegłym do MON. PG i Prezydenta RP wysłaliśmy ok 50 opisów doświadczeń z bronią kierowanej energii. Gang stalkingiem, osaczaniem psychofizycznym. Zgłasza się coraz więcej osób poszkodowanych poprzez elektroniczne osaczanie i torturowanie. Do STOPZET napływają ciągle informacje od osób nękanych różnego rodzaju wiązkami fal , które wpływają na emocje, zachowania , motorykę ciała, procesy kognitywne, czyli także totalną kontrolę umysłu

Tą drogą operatorzy maszyn są w stanie odczytywać nasze myśli i dyktować nam warunki codziennego życia, poprzez zadawane odpowiednie bodźce.

Wywołujące niesamowity ból, lek, strach, stres, panikę, czy dekoncentrację a nawet paraliż całego ciała lub jego części, wręcz uziemiając, często w nieludzkiej pozycji. Poprzez te technologie wykonawcy zleceń są w stanie zakwalifikować nas do odpowiedniej jednostki chorobowej i zmuszać do systematycznego brania śmiercionośnych leków, są w stanie wytworzyć niechciane myśli czy emocje ale i konkretne zachowanie, np. zabójstwa czy samobójstwa. Są w stanie pobudzić każdy organ w ciele lub zatrzymać jego funkcję, doprowadzając do śmierci.

Przeraża fakt, że do tych eksperymentów klasyfikuje się nawet osoby bardzo wiekowe, których schyłek życia stał się niewyobrażalną dla nich torturą. Te opisy doświadczeń wskazują , jak można zdalnie wpływać na wszelkie zachowania człowieka, jak człowiek staje się marionetką w rękach psychopatów.

Często są to bóle nie do wytrzymania, ludzie płaczą wprost do słuchawki , opisują to w mailach czy listach. To ludzie zdrowi psychicznie, tylko doprowadzani do skrajnego zachowania, nerwowości, lęku czy dekoncentracji, poprzez zdalne oddziaływanie na ich organizmy.

Naukowcy, lekarze , różni specjaliści wojskowi od dziesięcioleci opracowywali i tworzyli coraz to nowocześniejsze rodzaje broni nieśmiercionośnej, której celem początkowo miało być wyeliminowanie cierpienia ludzi podczas operacji wojennych. Najbardziej jednak skupiano się na tworzeniu różnego rodzaju broni psychologicznej i w tym celu opracowywano szczegółowe mapy mózgu i dopasowano odpowiednie wiązki fal, aby zdalnie eksperymentować zachowaniem się człowieka na określone bodźce akustyczne, wizualne dotykowe czy słuchowe. Całkowicie zapominając o bólu psychicznym i fizycznym osoby poddawanej eksperymentom, traktując ja jak obiekt badawczy bez uczuć i emocji.

Jak powszechnie wiadomo pionierem w zdalnej manipulacji umysłem był głownie dr J. Delgado, który zapoczątkował w/w badania, a jako pracownik School of Medicine na Yale University w roku 1969 opublikował już raport zatytułowany „Fizyczna kontrola umysłu: w drodze do psychocywilizowanego społeczeństwa”. Po latach badań z użyciem elektrod wszczepianych w mózgi szympansom i ludziom ogłosił , że można kontrolować ludzkie ruchy, funkcjonowanie gruczołów i specyficzne reakcje umysłowe oraz wywoływać zachowania nie do odróżnienia od normalnej , spontanicznej aktywności .

Napisał także: „Człowiek jest bezbronny wobec bezpośredniej manipulacji mózgiem, ponieważ jest pozbawiony mechanizmów biologicznej reakcji na nią”.

Następnie oznajmił przed Kongresem USA szereg następujących zdań:

„Potrzebujemy psychochirurgii dla politycznej kontroli naszego społeczeństwa. Celem jest fizyczna kontrola umysłu , każdy kto odbiega od danej normy może zostać chirurgicznie okaleczony (… ) Człowiek nie ma prawa do rozwijania zdolności umysłowych na własna rękę .Ten rodzaj liberalnej orientacji cieszy się wielką popularnością .Musimy kontrolować funkcjonowanie mózgu elektrycznie. Pewnego dnia generałowie będą kontrolowani poprzez elektryczną symulacje mózgu” – (Powyższe cytaty z książki HAARP BROŃ OSTATECZNAJerry J..Smith)           

 Dodajmy jednak, że te badania były rozpoczęte już po procesach w Norymberdze, gdzie Wyrok Norymberskiego Trybunału Wojskowego w sprawie : „Stany Zjednoczone przeciwko Karlowi Brandtowi i innym” zawierał dziesięciopunktowy zbiór zasad wytyczających granice dozwolonego eksperymentowania medycznego na ludziach. Kilka z nich warte jest przypomnienia w naszych okolicznościach:

Pkt nr 1 – Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu ma absolutnie zasadnicze znaczenie. Oznacza to, że osoba uczestnicząca w nim powinna być prawnie zdolna do wyrażenia takiej zgody; powinna mieć możliwość wolnego wyboru, bez nacisku przez jakikolwiek rodzaj siły, oszustwa, podstępu, przymusu i innej mniej oczywistej formy przemocy lub zniewolenia i powinna posiadać wystarczającą wiedzę na temat eksperymentu, tak żeby mogła zrozumieć jego działanie i móc powziąć jasną decyzję. Wymaga się aby uczestnik przed powzięciem decyzji twierdzącej przed eksperymentem dowiedział się o jego charakterze, czasie trwania i celu, znał metody i środki służące do jego przeprowadzenia. Znał wszelkie niedogodności i zagrożenia jakich może się spodziewać a także wpływ na zdrowie. Zapewnienie tego jest obowiązkiem każdego kto zleca, przeprowadza czy wspomaga eksperyment. Jest to osobisty obowiązek i odpowiedzialność za to, i nie można bezkarnie zrzucać na kogoś innego.

 Pkt 4. Eksperyment należy przeprowadzić tak , żeby uniknąć niepotrzebnych fizycznych i psychicznych cierpień i urazów.

Pkt 5. Żadnego eksperymentu nie wolno przeprowadzać jeśli istnieje aprioryczny powód, by wierzyć, że może dojść do poważnego urazu lub zgonu uczestnika , z wyjątkiem takich eksperymentów, gdzie naukowcy poddają badaniom samych siebie.

Według tego dokumentu (międzynarodowe ustalenia) eksperymenty na ludziach są dozwolone tylko wtedy, kiedy ich wyniki przynoszą korzyść społeczeństwu i gdy przeprowadza się je w zgodzie z podstawowymi regułami, „które spełniają wymogi moralne, etyczne i prawne „

 Należy postawić pytanie, w imieniu jakich wytycznych Polska łamie zasady prawa międzynarodowego ?, Własnej Konstytucji ( art. 38 i 39) narażając swoich obywateli na niewyobrażalne tortury , utratę zdrowia, izolację społeczną i rozpad rodziny czy śmierć  ?

Czy dzisiaj nasz Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz też jest kontrolowany elektronicznie i nie może nam odpowiedzieć na zadane pytania? Oczekujemy na nie od roku ubiegłego .

Stosowanie na obywatelach Polski broni technotronicznej, elektromagnetycznej ( mikrofalowej, laserowej ), chemicznej niesie przeróżne schorzenia, takie jak: poparzenia nocne, mdłości, wymioty, drżenie ciała, różne krwawienia, ataki serca , problemy z ciśnieniem, krążeniem, czyli rozregulowania układu immunologicznego , odpornościowego i nerwowego . Wywołuje symptomy każdej choroby, w tym choroby psychicznej i daje bezpodstawne prawo służbom medycznym, funkcjonariuszom policji do przymusowego leczenia psychiatrycznego (często wieloletniego ) , co jest dodatkowym czynnikiem niszczącym zdrowie skracającym życie , często niosąc natychmiastową śmierć, a przede wszystkim eliminację jednostki ze środowiska, poprzez krzywdzące diagnozy.

Dlatego Stowarzyszenie STOPZET zwraca się do Pani Premier o natychmiastową reakcję, gdyż są wśród nas przypadki śmiertelne. Postulujemy o stworzenie dialogu ze Stowarzyszeniem w celach ustaleń odszkodowań i przyznania nam emerytur z uwagi na celowe pozbawienie nas zdrowia, rozwoju osobistego czy zarobkowania, poprzez całkowitą eliminację ze społeczeństwa w ramach tych okrutnych eksperymentów. A przede wszystkim wyłączenia nas z programów tortur, gdyż nie wyrażaliśmy zgody na bycie królikami doświadczalnymi i nie wyrażamy jej nadal. 

O fakcie eksperymentów na Obywatelach RP oficjalnie poinformował nas p. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w marcu 2016r. oraz potwierdził to policjant z Komisariatu Warszawa- Śródmieście:

https://www.youtube.com/watch?v=VzSJ6ygQcyo„Tak znamy takie przypadki w formie eksperymentów już od lat osiemdziesiątych” – p. Antoni Macierewicz- 12 marca 2016r. -Toruń

https://www.youtube.com/watch?v=Ww-4-IPpGUU – chipy są włączone za zgodą władz najwyższych – policjant Warszawa- Śródmieście 11 marca 2017r.

Prokurator Generalny /Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie odniósł się do tych przedstawionych powyżej kwestii jak i Minister Obrony Narodowej p. Antoni Macierewicz.

Najtragiczniejsze jest to, że wszystkie służby naszego kraju, stojące na straży bezpieczeństwa, zdrowia, prawa i obrony są przeciwko nam, osobom wytypowanym kiedyś przez kogoś do nieludzkich eksperymentalnych i badań na nieświadomych osobach. Milcząc, popierają ten system, wmawiając nam obywatelom jednocześnie, że jesteśmy państwem prawa, powszechnej sprawiedliwości i zasad demokratycznego Państwa. I jest to kolejna tortura dla naszej świadomości i psychiki.

Dlatego wnosimy o ujawnienie listy osób przeznaczonej do eliminacji , czy to za pomocą różnych doświadczeń, badań czy eksperymentów , czy po prostu dlatego, że z jakiegoś powodu stali się niewygodni dla systemu naszego kraju. A o takiej liście przed laty mówił sam Prezes PIS, p. Jarosław Kaczyński .

Wiele organizacji i indywidualnych osób pisało do Rządu i parlamentarzystów, ( w tym jeszcze do p. Ewy Kopacz- MZ) poprzednich kadencji, ogólnie o problemie elektowrażliwości i jej skutkach, wywołanej PEM, emitowanym przez stacje bazowe telefonii komórkowej , Wifi , linie wysokiego napięcia dla zdrowia mieszkańców okolic miejsc ich lokalizacji.

Do Ministerstwa Zdrowia trafiały Raporty, petycje m.in. od Stowarzyszenia Ekologicznego Ojczyzna, Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom, powołujące się na różne raporty i prace naukowe ekspertów , także międzynarodowe jak np. publikację Roberta O. Beckera i Gary Seldena – ‘Elektropolis ‘(Elektromagnetyzm i podstawy życia) w przekładzie Instytutu Wydawniczego PAX -Fundacja Bioelektroniki im. W. Sedlaka , Apel Freiburski -Interdyscyplinarnego Towarzystwa Ochrony Medycznej IGUMED (Niemcy), także w oparciu o Opinię ekspercką mgr. Inż. radioelektronika Mariana Kłoszewskiego.

Dowód : Pismo Stowarzyszenia ekologicznego Ojczyzna do MZ Ewy Kopacz z dnia 20.12.20108r.

Odp. na Opinię Eksperta -radiologa Mariana Kłoszewskiego z roku ubiegłego – Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła

Tym bardziej należy zająć się tym problemem dzisiaj z uwagi na rosnącą liczbę osób z nadwrażliwością na PEM z powodu emisji z broni energii kierowanej na jednostki, celem zbrodniczych testów czy doświadczeń na bezbronnej ludności polskiej, a być może już nie testów a zawoalowanej depopulacji.

Mamy pozytywne oczekiwania od naszego Rządu po wizycie Prezydenta USA Donalda Trumpa i uczestnictwa na szczycie G-20 naszego przedstawiciela, gdyż problemy globalnego zdalnego osaczania najnowszymi technologiami obywateli , chyba za bardzo wymknęły się z pod kontroli . Dlatego tak ważne są wspólne inicjatywy przywódców państw całego świata w zawetowaniu tworzenia, testowania i wdrażania śmiercionośnych broni technotronicznych.

Dlatego szczególnie liczymy na Panią Premier, gdyż doceniamy Pani odwagę w obronie naszego kraju na plenum PE , gdzie atak na Polskę był nieuzasadniony i krzywdzący.

Wobec powyższego Stowarzyszenie STOPZET oczekuje właściwej i szybkiej reakcji Pani Premier na powyższe problemy Polaków, odpowiedzi na zadane pytania, oczekuje rozwiązań prawnych w kwestii natychmiastowego zakazu w sprawie niszczenia zdrowia i życia swoich obywateli oraz wskazania i ukarania winnych istniejącego od dekad zbrodniczego procederu na obywatelach RP.

Z wyrazami szacunku,
Bernadetta Zofia Filipiak
Prezes Stowarzyszenia STOPZET

 

Załączniki :

 1. List do Prezydenta USA Donalda Trumpa – (Klik)
 2. Apel do Uczestników G-20 podpisany przez 20 Organizacji TI z całego świata – (Klik)
 3. Pismo do MZ z dnia 13-07-2017 r. z załącznikami – (Klik)
  1. Oświadczenie UE z dnia 14 czerwca 2012 – (Klik)
  2. Opinia EKES ( Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny ( TEN/559-Nadwrażliwość Elektromagnetyczna) – (Klik)
  3. Pismo w sprawie Eweliny Filipiak do MZ – (Klik), z załącznikami:
   a) Skierowanie do Szpitala Zakaźnego – (Klik);
   b) wyniki badań z dnia 23-06-2006 – (Klik 1a,  Klik 1b,  Klik 2,  Klik 3,  Klik 4);
   c) Opinia Konsultanta Krajowego Piotr Gałecki -psychiatra – (Klik)
  4. Pisma od Anny Antkiewicz (emerytki) poddanej m.in. terrorowi technologii wibroakustycznej, do urzędników Gminnych 24-04-2017 r. – (Klik 1a,  Klik 1b), oraz 29-05-2017 r. – (Klik 2) i Policji 7-08-2013 r. – (Klik 3)
  5. Pisma Barbary Smali (emerytowanej nauczycielki) która wystosowała do Stopzet pismo w celu przystąpienia Stowarzyszenia jako Osoby zaufania publicznego do sprawy sądowej o przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym … z powodu skarg na Gang Stalking, z zastosowaniem energii skierowanej – (Klik 1a,  Klik 1b)
 4. Pismo do MON z dnia 13-07-2017 r. – (Klik 1) z załącznikiem z dnia 29-03-2017 r. – (Klik 2a,  Klik 2b)
 5. Pismo do PG z dnia 13-07-2017 r. – (Klik 1) z załącznikiem z dnia 13-03-2017 r – (Klik 2a,  Klik 2b,  Klik 2c,  Klik 2d)
 6. Pismo do Minister Zdrowia Ewy Kopacz z roku 2008
 7. Pismo MZ – Konstantego Radziwiłła do Jarosława Kaczyńskiego z dnia 11-07-2017 r.

 

Do wiadomości i podjęcia stosowanych działań:

Sz. P. Andrzej Duda – Prezydent RP
Sz. P. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów
Sz. P. Zbigniew Ziobro – PG/MS
Sz. P. Barbara Kozłowska – RPP
Sz. P. Antoni Macierewicz – MON
Sz. P. Adam Bodnar – RPO
Media

Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jacek
Jacek
6 lat temu

Z proj. książki:
Walka Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów
Nieśmiertelność Duszy i Ciała
Przesłanie Ojca Niebieskiego

Żydzi i Polacy ! Oj smutne !

Tu podkreślę, że Żydzi i Polacy to ta sama krew – prawie wszystkich Was trzeba było wyciągać i wciąż się wyciąga z sideł Ciemności, którą stworzyliście tysiące lat temu !

Żydzi – dawni Atlantydzi. Od 17 do 12 tys lat temu wprowadzili na Świat Ciemność w postaci wojen, podbojów i zamieniania pokonanych w totalnych niewolników [ostatecznie 12 tys lat temu doprowadzili cały Świat do samozagłady]. Co wyprawiali poza podbojem. A więc; wszczepiali podbitym implanty w ciała tak aby ci nie mogli się sprzeciwić lecz posłusznie wykonywali każdy rozkaz – nawet najcięższą i najbardziej niebezpieczną robotę – i to działało – Niewolnicy byli w 100% posłuszni = totalnie zniewoleni. I najgorsze – zniewolili technologicznie też Astral – i uniemożliwili tym sposobem Niewolnikom Zbawienie = Zjednoczenie z Bogiem. Niewolnik wykończony nadludzkim wysiłkiem szybko umierał i znów odradzał się jako Niewolnik wszechwładnych Atlantów. Dziś liczni świadomi tego bezlitośni Żydzi [elity] chcieliby powtórki z rozrywki – ale się im nie uda.

Wtedy na Ziemi istniały potworne technologie – potężniejsze od naszych. Latano już w Kosmos. Sterowano lotem ciał niebieskich. Zbudowano sztucznego satelitę. Sieć kryształów i piramid wspomagała energetycznie Ziemię. Firmament wodny w stratosferze chronił Ludzi przed promieniowaniem kosmicznym. Dzięki temu długie było życie Ludzi – kilkaset do tysiąca lat. Bronie też były potworne – nie tylko bomby atomowe. Przez kilkadziesiąt tysięcy lat był POKÓJ – ale odkąd Atlantydzi wprowadzili niewolnictwo, a okultyzm stał się czymś powszednim zaczęła się totalna wojna. Zniszczono wszystko ostatecznie zniszczono też firmament – efektem był wielki potop.

My opozycja – musieliśmy wtedy uciekać na skraj Świata z dala od Atlantydy lub czekał nas los taki jaki zgotowano niewolnikom lub eksterminacja !!? Czy i dziś nie dąży się do totalnego niewolnictwa i do eksterminacji niewygodnych !???

Do dobrych Żydów i dobrych Polaków zastrzeżeń nie mam !
Ale tych co dzierżą władzę ostrzegam !!!

Po tym wszystkim jeśli myślicie, że przyjdzie Mesjasz i Was pogłaszcze po główce to się mylicie.

Wrzucę kilka tekstów i linków, które Was zawstydzą !? …………………….
………………………….
Premier Izraela – wykupujemy Polskę
https://www.youtube.com/watch?v=mGw8mKIZaKg
……………………………………….
Laureat pokojowej nagrody Nobla, były premier Izraela Menachem Begin:

„Nasza rasa (mówiąc o Żydach) jest Rasą Mistrzów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, owce w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin

Poniżej oryginalny tekst w języku angielskim.

„Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.” Carter, Jimmy. Keeping Faith. Memoirs of a President. New York: Bantam, 1982. (Pamiętniki Prezydenta Cartera)
……………………. Itd.

http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com , http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+

bemowo piskie
bemowo piskie
6 lat temu
Reply to  Jacek

„Efekt Mandeli” to nie jest science fiction , każdy się przekona jak przeczyta w/w komentarz.

bemowo piskie
bemowo piskie
6 lat temu

Wiadomo że politycy są najbardziej pożądanymi ofiarami broni psychotronicznej ze względu na posiadane tajemnice państwowe. W tym przypadku atak ogranicza się najczęściej do czytania myśli , mając na uwadze artykuł gen. Borysa Ratnikowa ,Generał KGB o broniach psychotronicznych .

bemowo piskie
bemowo piskie
6 lat temu
Reply to  bemowo piskie

Kontrola umysłu i zachowania. Zdalny monitoring neuronów, pozwala połączyć” mózg z mózgiem “czy “mózg z komputerem” .Pole bioelektryczne ofiary, wykrywa się zdalnie, każdy ma nie powtarzalne jak odcisk palca ,istnieje możliwość śledzenia ofiary gdziekolwiek się ona znajduje nie zależnie od miejsca przebywania na świecie .Bezprzewodowy , bezinwazyjny system bez fizycznego kontaktu z ofiarą, daje możliwość zdalnej analizy aktywności w mózgu. Każda myśl, zdarzenie słuchowe czy obraz w mózgu, pozostawia ślady o odpowiednim potencjale elektrycznym. Mapowanie aktywności ośrodka wzroku w mózgu, pozwala odtworzyć pamięć wzrokową ofiary, kontrolerzy umysłu widzą to co widzi dana ofiara. W drugą stronę ,wysłać obrazy do mózgu, analogiczne wysłać dźwięk ,info, do ośrodka słuchu w mózgu z pominięciem uszu. Istnieje zdolność wywoływania rozmaitych chorób z “eliminacją” włącznie .

Zapisz się do newslettera
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x