„Terroryzm psychotroniczny” pod takim hasłem odbyło się międzynarodowe spotkanie w Moskwie 9.XII.2017 r

W dniu 9 grudnia 2017 r. Moskiewski Komitet ds. Ekologii Mieszkań (tj. zrzeszający ofiary psychotronicznego terroryzmu w Rosji – przyp. Admin) zorganizował tzw. „okrągły stół”, którego tematem przewodnim był „terror psychotroniczny”.

Program
Drugiego Międzynarodowego naukowo praktycznego „okrągłego stołu” dotyczącego psychotronicznego terroru wygląda następująco:
1. Przyjazd i rejestracja uczestników Okrągłego Stołu – 09.00- 09 30. fl
2. Wystawa literatury edukacyjno-metodycznej i naukowej; pokaz materiałów wideo – 09 00-10 00, sala 1, 2 piętro i biuro 313.
3. Sesja plenarna Okrągłego Stołu – 10.00-13 00, 2 piętro .. biuro 313.
4. Przerwa, rozmowa z gośćmi i uczestnikami Okrągłego Stołu, kawą przerwa – 13 00- 13,45. Hall 2 i biuro 313.
5 Udział w debacie – 13 45-16, drugie piętro, biuro 313
6. Część końcowa : omówienie projektu uchwały Okrągłego Stołu – 16.45-17.00.

Głos zabrali:
Petukhova Alla Yakovlevna – przewodniczący Moskiewskiego Komitetu ds. Mieszkalnictwa Ekologicznego (MOSKOMEKO),
Kovalkov Wiaczesław Pawłowicz – Kandydat nauk technicznych. Przewodniczący Rosyjskiej Akademii Prawosławnej,
Siergiej Jakowlewicz Woroszyłow jest prawnikiem,
Lozovitskaya Galina Petrovna – doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny,
Tretyakova Tamara Vitalievna – kandydat nauk technicznych.

Udział w debacie wzięli:
Zaborovskaya Victoria A. (Saint-Petersburg), Fedin Tatiana (Kaluga), Vladimir Belyaev (Moscow), Irina Bakanova g (Moscow), Vazhenina Olga (Włochy), Pavel Kapustin Iwanowicz – kandydat nauk technicznych, Olga Ivanovna Greik – pisarz i inni.

Część końcowa:

Rozpatrzenie Naukowych i Praktycznych wniosków uczestników na temat projektu rezolucji Drugiego Międzynarodowego Okrągłego Stołu dot. „Terroru psychotronicznego”.

 

Uchwała okrągłego stołu o „psychotronicznym terroryzmie” z 9.12.2017.

09 grudnia 2017 Moskwa, w domu Komitetu Ekologów odbył międzynarodowy okrągły stół na temat „psychotronicznego terroryzmu”, w którym wzięli udział przedstawiciele Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Włoch.
Przy okrągłym stole na temat różnych aspektów terroryzmu psychotronicznego wypowiedzieli się mieszkańcy Moskwy, Petersburga, Jekaterynburga, Krasnojarska i innych miastach Rosji.
W swoich wystąpieniach sygnalizowano w następujący sposób:
– w kraju rozwija się psychotroniczny terroryzm w formie tajnego terroru cywilów ze zdalnym promieniowaniem (bronie psychotroniczne, non-lethal tj.  nie-śmiercionośne), nielegalny handel i rozprzestrzenianiem ustawy federalnej „O broni” № 150-FZ,
– Psychotroniczny terror ludności odbywa się pod sygnaturą Sov. Potajemnie, co prowokuje permisywność (przychylność przyp. admin) i niekontrolowane działania operatorów PSI, którzy przekształcali eksperymenty biomedyczne i towarzyszące im programy, aby wykluczyć możliwość dyskredytacji i stłumienia eksperymentów w wyrafinowanych sadystycznych torturach.
– w odniesieniu do ofiar psychotronicznego terroru (który oprócz dorosłej populacji, dotyka także dzieci, kobiety w ciąży, osóby w podeszłym wieku) naruszają wszystkie istniejące dokumenty prawne Rosji, w tym rosyjskiej konstytucji, która gwarantuje prawo do życia, zdrowia i zdrowego środowiska „(art 20, 40, 41, 42); prawo aby bez dobrowolnej zgody nie poddawać „eksperymentom medycznym, naukowym lub innym”. (Art. 21), ustawy federalnej „Na podstawie ochrony zdrowia publicznego w Federacji Rosyjskiej» N 323 (2011), stwierdzając, że „Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Prawo to zapewnia ochrony środowiska, tworzenia bezpiecznych warunków pracy i korzystnej pracy, warunków życia, rekreacji, edukacji i szkolenia obywateli … „i szereg innych ustaw.
-Emitująca (psychotroniczna) broń wykorzystywana w psychotronicznym terrorze populacji, to zbiór różnych rodzajów promieniowania, środków biochemicznych i technologii sprzętu komputerowego. Wpływa negatywnie na fizjologię, świadomość i genetykę żywych obiektów i niszczy przedmioty materialne.
– ze względu na swoją uniwersalność broń emitująca (psychotroniczna, nieśmiercionośna) jest lepsza od wszystkich innych broni, łącznie:
może wpływać na jedną osobę, grupę ludzi, całe narody i kraje (broń masowego rażenia BMR);
może działać na obiekcie zdalnie: w odległości od ułamków metra (urządzeń przenośnych) do tysięcy kilometrów (radar ponadhoryzontalne (psychotroniczne) stacje psychotroniczne wpływające na populację); potrafi działać potajemnie: w sposób niewidoczny i cichy;
posiada „сверхпроходимостью”(?); większość rodzajów promieniowania jest w stanie przeniknąć wszystkie przeszkody na swojej drodze;
stwarza okazję do popełniania przestępstw cudzymi rękami: rękami zombie, których umysły są zdalnie kontrolowane przez przestępców, którzy pozostają bezkarni.
– broń promieniująca (emitująca, radiacyjna przyp. admin) jest uniwersalna i wielofunkcyjna, porównywalna z „… opartą na wynikach zastosowania bronią jądrową”.
Jest w stanie zdalnie i w ukryciu niszczyć i zniszczyć żywe i nieożywione przedmioty, wyłączyć wszelką technikę. Używając jej można pracować nad świadomością i fizjologią osób, wygrywać wojny, bajecznie wzbogacić zabierając firmę i mienie od ludzi zombie, zorganizować wybuchy, pożary, wypadki, katastrofy, akty terroryzmu i tak dalej. Rękami obywateli ZOMBI. Promieniująca broń przyczynia się do wzrostu korupcji i kryminalizacji kraju.
Zastosowanie broni promieniującej powoduje patologię różnych narządów i układów ludzkiego ciała. Istnieją rodzaje „nieśmiercionośnej” (promieniującej) broni, pozwalające otrzymać natychmiastową śmierć z wywołanego zawału serca, udaru mózgu, obrzęku płuc i tak dalej. W tym przypadku zabijanie z broni nieśmiercionośnej wygląda na naturalną śmierć. Powodzenie w przejęciu kontroli nad ludzkim mózgiem zapewnia silny stres, bezsenność, brak energii życiowej, tortury, bóle, konwulsje, gwałt technologiczny (zdalny), choroby antropogeniczne itp., które osoba poddawana promieniowaniu doświadcza.
Przestępstwa popełniane przy użyciu promieniowania (broń psychotroniczna) podlegają następującym artykułom kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej: 105, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 125, 127.2, 128, 129, 130 i innym.
Zgodnie z prawem międzynarodowym „psychotroniczne bronie” wchodzą w zakres definicji „broni masowego rażenia” (BMR) oraz wykorzystanie na cywilach BMR, „przeprowadzone przez dowolną organizację, nie ogranicza się do organizacji międzynarodowych, rządów krajowych, służb specjalnych, prywatnych osób prawnych i osób fizycznych, należy rozważyć jako ludobójstwo, zbrodnię wojenną przeciwko ludzkości.

Zgodnie z ustawą prawo Federacji Rosyjskiej (N 3-FZ) „O bezpieczeństwie radiologicznym Ludności” (artykuł 12), RSS-99/2009, 2.1.2.2645-10 SanPiN „sanitarno-epidemiologiczne wymagania co do warunków życia w budynkach mieszkalnych i lokali” Moskiewski Komitet ds. Ekologii Mieszkaniowej przeprowadza pomiary promieniowania jonizującego i niejonizującego w mieszkaniach obywateli skarżących się na narażenie. Pomiary wykazały, że ilości promieniowania w tych mieszkaniach przekraczają dawki graniczne i poziomy określone przez ustawę federalną N 3-FZ., NRB-99/2009, SanPiN 2.1.2.2645-10 i zakwaterowanie w nich nie jest bezpieczne. W konsekwencji mierzone promieniowanie zgodnie z ustawą o broni nr 150-FZ (art. 6) jest bronią promieniującą, która dotyka człowieka.
Apelacje, w których domaga się wszczęcia postępowania karnego w sprawie faktów stosowania broni „nieśmiercionośnej” na Policji i w Sądzie, nie przynoszą pozytywnych rezultatów.
W związku z powyższym
domagamy się:
1. W celu zapobieżenia wzrostowi terroryzmu psychotronicznego, wzmocnienia na wszystkich szczeblach rządowej kontroli nad wdrażaniem Konstytucji Federacji Rosyjskiej i przepisów Federacji Rosyjskiej.
2. Zastosowanie broni promieniującej dla ludności cywilnej narusza art. 6 FZ-150 ustawy „O broni”, która zakazuje obiegu broni promieniującej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Przy kwalifikowaniu przestępstwa należy wziąć pod uwagę zasadę nieuchronności od kary za wszelkiego rodzaju przemoc i morderstwa z użyciem tej broni, aby otworzyć sprawy karne i przeprowadzenie postępowania z powyższych artykułów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego FR.
3. Zobowiązanie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych właściwych organów do przeprowadzenia ekspertyz w dochodzeniu w sprawie przestępstw popełnionych przy użyciu broni promieniującej.
4. W związku z faktem, że standardy prawne odnoszące się do zbrodni „Psychotronicznego terroryzmu” z użyciem broni zabronionej promieniującej (psychotronicznej, psychofizycznej) nie są obecnie opracowywane, uważamy za konieczne aby Komitet ds. Bezpieczeństwa Dumy Państwowej wznowić prace związane z przyjęciem ustawy o informacji i bezpieczeństwie psychicznym obywateli.
Aby to zrobić, zaangażuj specjalistów w opracowanie pakietu niezbędnych dokumentów regulacyjnych.
5. W związku z ostatnimi wydarzeniami terrorystycznymi w Rosji i innych krajach,
gdy pod zewnętrznym zdalnym wpływem psi-zombie ludzie mordują cywili, poruszenie tej kwestii przez stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (Wielka Brytania, Francja, USA, Rosja, Chiny), w sprawie opracowania ustawy o zakazie stosowania broni psychotronicznej (psychofizycznej) na świecie jako broni masowego rażenia. Federacja Rosyjska wielokrotnie (zob. Rezolucja okrągłego stołu z 25 grudnia 2016r.) Proponuje wycofanie się ze swojej strony z podobną inicjatywą na szczeblu międzynarodowym w sprawie zakazu broni psychofizycznej.

Pod rezolucją podpisali się:

 

7 filmów zarejestrowanych 9.12.2017 podczas obrad okrągłego stołu o „psychotronicznym terroryzmie”

 

 

 


Zapis „okrągłego stołu” z poprzedniego, 2016 roku:

„Okrągły stół „Psychotroniczny Terroryzm w Rosji” odbył się 25 grudnia 2016 r w Moskwie. Wzięli w nim udział przewodniczący Moskiewskiego Komitetu ds. Ekologii Mieszkalnictwa Petuhova Alla Yakovlevna, Doktor prawa Lozovitskaya Galina Petrovna, Kandydat nauk technicznych, aktorstwa, dyrektor działu problemów teoretycznych Rosyjskiej Akademii Prawosławnej Kovalkov Wiaczesław Pawłowicz, kandydat nauk technicznych Tretyakova Tamara Vitalievna oraz ludzie narażeni na terror psychotroniczny z różnych miast Rosji.”

Część 1

 

Część 2

 

Część 3 ostatnia

 

Rezolucja obrad okrągłego stołu z 2016 roku:

Tłumacz google: https://translate.google.pl/translate?sl=ru&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmoscomeco.org%2Fresolution-25-12-2016.html&edit-text=&act=url
oryginał: http://moscomeco.org/resolution-25-12-2016.html

 

Korespondencja moscomeco z redaktorem gazety „Lenta.ru”

Otwarty apel do redaktora „Lenty.ru”
tłumaczenie google: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fmoscomeco.org%2Fredactoru-lenta-ru.html
oryginał: http://moscomeco.org/redactoru-lenta-ru.html

tłumaczenie google: https://translate.google.pl/translate?sl=ru&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmoscomeco.org%2Flente-ru.html&edit-text=&act=url
oryginał: http://moscomeco.org/lente-ru.html

 

źródło oraz pozostałe informacje: http://moscomeco.org/

Udostępnij:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
bemowo piskie
bemowo piskie
6 lat temu

Możliwości czytania myśli człowieka (kontroli umysłu)
BioAPI (Biometric Application Programming Interface) poprzez nano-włókna instalacji w człowieku .

<Małgorzata Konstańczak
<Małgorzata Konstańczak
5 lat temu

tak się składa na naszym globie, że rozwój umysłu zamyka się na poziomie biblii niestety, dzięki temu wojny i wiele innych wynaturzeń uznaje się za normę ziemską. Uśrednianie umysłów to pomysł religijny. Nikt nie bada zakresu fal na których pracują te instytucje, nie są łatwe do namierzenia i tak się składa, że kiedy mowa o bogu nawet najdzielniejszy umysł milknie nie ze strachu ale z nadziei na jaśniejsze myśli i spokój duchowy.
Mam to szczęście że idę pod ochronnym parasolem kosmicznym, tym samym nie obchodzą mnie żadne nadzieje, marzenia czy mrzonki związane z wizualizacją swojego życia. Prowadzę sensowny dialog z kosmosem, który objaśnia mi tajniki życia na ziemi. Wszystko co związane z religią nazywa ideologią, która ma wymóc na przestrzeni kosmicznej określone zachowania względem proszących o łaski. Nie ma takiej możliwości i dzięki temu umysły, które wybiły się ponad przeciętność dostają lanie za swój rozwój. Religie stoją w miejscu chciałyby zatrzymać czas i wyrównać szanse, jakie? Tego nie wie nikt. Wszystko co odbywa się na naszej planecie jest ziemskim programem, otoczeni falami radiowymi mamy obowiązek zrzucania winy na kogo się da, kara za grzechy i inne pierdoły to chleb powszedni ideologicznego myślenia. To się ludziom wpaja od zawsze.
Słowiańska wiedza i słowo pisane zniknęło z ziemskich prawd, w zamian dostaliśmy tytuł pogan co to na niczym się nie znają. Powstało prawo kanoniczne, które dyktuje duchowości określone zachowania. Religia nie dyskutuje tylko siecze po głowie.
Gdybym była mężczyzną tworzyłabym zapewne tysięczny odłam religijny, jestem kobietą i lubię prozaiczną prawdę.

Zapisz się do newslettera
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x