Stowarzyszenie

Tworzymy stowarzyszenie na rzecz osób, przeciwko którym świadomie stosuje się najnowocześniejsze technologie podprogowego „sterowania” człowiekiem oraz tłumem wokół niego. W użyciu jest wiele technik i technologii aby zmusić do zmiany sposobu myślenia np. emitery kierowanej energii, generatory psychotroniczne, mikrofale ELF, wstrzykiwane mikro elektrody, chemiczne środki itd. Gang Stalking jest to nazwa stosowana na zachodzie wobec grupy osób, które łączą luźne relacje oraz destrukcyjny stosunek do ofiary. Gdy lokalna grupa założy bezbronnej osobie blokady w postaci elektronicznie skatalogowanych niemych skryptów (baza danych o nas, cały czas uzupełniana i dostępna publicznie każdemu stalkerowi w otoczeniu ofiary) mogą zastępować jej rzeczywistość wciąż tymi samymi myślami podrzucanymi do głowy. Ofiarę otaczają skryte, zorganizowane grupy przestępcze, przeszkolone lub w trakcie brania nauki z manipulowania umysłu świadomego lub poza świadomością, ćwiczą słowa którymi nawet mogą uśmiercić, doprowadzając do samobójstwa . Posiadają znamiona agentów tajnych operacji psychologicznych (PSY OPS). Ludzie Ci dążą do wcześniejszego odseparowania, a następnie niszczenia jednostek ludzkich, wykluczenia z życia i normalnego funkcjonowania. W trakcie śledzenia ofiary starają się podtrzymać „cel” w transie hipnotycznym, odbierając możliwość racjonalnej oceny sytuacji, czy też obiektywnego zastanowienia się, pozbawiają ciągłości myślenia. Przeprogramują, zmodyfikują zachowanie, zastępując je wyodrębnionymi wzorcami fal mózgowych z okresu gdy doprowadzają ofiarę do skrajności, przypisują destruktywne nawyki, zachwalają wady charakteru, niestosowne skrajne emocje, naganiają z cichym społecznym przyzwoleniem. Mówi się, że pewne służby w Polsce wdrażały zaawansowany program nazywając go „Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości”, w celu zmiany sposobu myślenia osoby poddanej tym działaniom. Tworzono dwie grupy, manipulatorów oraz manipulowanych, wypuszczano ich do społeczeństwa.

W odróżnieniu od większości ofiar tej technologii, jesteśmy świadomie pozbawiani wolności, swobody podejmowania decyzji i prywatności myśli, przez osoby i podmioty prawne, które dokonują elektronicznego ograniczania potencjału jaki w każdym z nas drzemie. Do tej pory nikt z osób pośredniczących w procederze nie przyznał się do stosowania technologii psychotronicznych, elektromagnetycznych, lub monitorowania oraz modyfikacji aktywności mózgu i układu nerwowego człowieka w sposób zdalny. Pozbawia się możliwości nieprzerwanego myślenia, zachowania ciągłości myśli i koncentracji, zastępując to sztucznym polem informacyjnym, które ukierunkowuje nasz umysł do pojedynczych procesów symulowanych wraz z podpiętą do głowy maszyną, oraz jednostkowego zmysłu na którym uwaga jest w stanie się „skoncentrować” (albo wzrok, albo słuch, albo myślenie itd.). Wszystkie osoby mające z ofiarą bezpośredni kontakt przestają zachowywać się naturalnie. Z łatwością podłączają i manipulują (zagłuszają, zakłócają) układ nerwowy innych żywych organizmów. Dzieje się to niestety podprogowo, natomiast krótkie chwile w których otrzymuje się hipnotyczny przekaz umyka naszej świadomej uwadze, ofiara myśli że pomyślała, tymczasem ktoś werbalnie (choć podprogowo) dyktuje pojawiające się w podświadomości „punkty”, dbając o istotne szczegóły, którymi dojdzie do zaplanowanej myśli, decyzji po lekkim wybudzeniu.

Uważamy, że jest wiele tysięcy odseparowanych od siebie ofiar powoli uśmiercanych na terenie Polski, miliony na świecie, najczęściej z bezpieczną dla procederu uśpioną świadomością.

STOP zorganizowanym działaniom PsyOps, agentów manipulatorów i tworzeniu kolejnych manipulowanych,

STOP  zadawaniu elektronicznych tortur, Directed Energy Weapons, mikrofalowaniu,

STOP technologiom kontroli umysłu (RNM, V2K, EDOM, RHIC, ESB i innym),

STOP mikrotechnologiom potajemnie implantowanym,

STOP chemicznym substancjom, farmakolizacji psychotropami, sprzyjają one procederowi, spowalnia myśli, odbierają wolę walki o normalne życie,

STOP pulsowaniu mikrofalowemu ELF na częstotliwościach pracy ludzkiego układu nerwowego, oraz celowym, skierowanym rezonansom infradźwiękowym które wyniszczają narządy wewnętrzne, stawy itd,

STOP stronniczego, świadomego wydawania niezgodnych z prawdą orzeczeń i diagnoz psychiatrycznych, osób ewidentnie stojących po stronie rzadów cieni, mafi i służb. Gdy chcemy poważnej dyskusji, oni zapętlają się na tematy leczenia psychotropami objaw a nie przyczyny, fikcyjnych badań.
Należy zaprzestać wysyłać członków rodziny do sędziów w swojej sprawie czyli środowiska psychiatrów grających po tej samej stronie co psychopatyczni operatorzy torturujący bezbronna ludność cywilną.Niezwłosznie przestańmy wspierać ten nieludzki systemu psychiatrycznego przymusu i represji.

STOP bierności rządów RP, żądamy utworzenia i uruchomienia mechanizmu samooczyszczenia się społeczeństwa z celowego oddziaływania niewidzialnych fal skierowanej energii, broni bio-cybernetycznej, które ocali życie wielu ofiar świadomych i tych którzy jeszcze śpią na jawie, którzy nie są swiadomi że system kontroluje ich świadomość i procesy myśloowe. Jako osoby doświadczone i świadome służymy doradztwem w celu wyeliminowania błędnych założeń mechanizmu oczyszczenia przestrzeni i dobrowolnego poddania się sprawiedliwej karze, oraz zapewnienia im ochrony takiej samej jaka należy się wieloletnim ofiarom tortur w skutek elektronicznego nękania.

STOP leczeniu silnymi dawkami, czesto bardzo szkodliwych psychotropów ewidentnie elektronicznie wywoływanych objaw,

Udostępnij:
Zapisz się do newslettera