Targeted Individuals TI’s

Na tej stronie postaramy się wyszczególnić wszystkie znane nam rodzaje symptomów charakterystycznych dla tzw. Targeted Individual (TI) – tak zostały nazwane osoby systematycznie okaleczane przez technokratyczny system totalnej kontroli nad jednostką. Nazwa ta została zapoczatkowana na zachodzie, a zjawisko to jest coraz lepiej rozpoznawane w naszej części świata.

Wytypowane osoby stanowią swego rodzaju zagrożenie dla systemu z powodu specyficznych cech i wykazują stosunkowo małą podatność na różnego rodzaju programowanie za pomocą mass mediów, mają interesujące DNA, lub zostały wybrane ze względu na posiadany majątek, jako łatwy i szybki zarobek lub aby wspomóc finansowo działania służb specjalnych i cywilnych. Celem są czesto osoby samotne, lub rozbija się małżeństwa, a następnie osoby które nie zginą na choroby cywilizacyjne, nowotwory, niewydolność serca lub w wypadku są wykańczane na różne sposoby powodując niewydolność narządów wewnętrznych, po czym majątkiem interesują oprawcy, słupy lub rodzina z którą pokrzywdzony nie miał dobrych stosunków.

Odnosimy się do występujących "symptomów" zarówno jako "efekt" jak i represyjny "mechanizm kontroli", ponieważ pełnią obie te funkcje jednocześnie.

 

Mind Control – technokratyczna kontrola i manipulacja myśli, uczuć i zachowań:

 • Kontrola myśli i wzorców myślowych; uczuć i ich wyrażania; Kontrola zachowania.

 • Ciemne NLP: Neuro Lingwistyczne Programowanie i Zorganizowany Gang Stalking (teatr uliczny; komentarze ze strony ludzi zbiegające się z programowaniem), uczucie silnej warunkowej reakcji na słyszane słowa, a czasem kolory, głos jakiejś osoby, pewnych typów ludzi lub przedmiotów itp., wytworzenie sztucznego poczucia: "winy" lub "frustracji", "strachu" a nawet fobii społecznych.

 • Hipnotyczne, zakodowane podświadomie wyrazy kluczowe tzw. triggery, które uruchamiają konkretne wrażenie, uczucie i zachowanie, a nawet całe sekwencje następujących po sobie akcji i reakcji. Konkretne słowa wytwarzają konkretną akcje elektryczną w mózgu, co jest rozpoznawane przez program i przełącza częstotliwości (zmienia program psychotroniczny) by przeprowadzić dowolny zapisany rodzaj ataku psychotronicznego; słyszalne głosy w głowie, dźwięki (V2K) lub migawki, podprogowe obrazy i świadomość ze zdarzeń w przeszłości tej osoby.

 • Monitorowanie i przełączanie między zmysłami, np. uwagą zarówno gdzie szukać, ale także co myśleć o tym, w jakichkolwiek warunkach poprzez Zdalny Monitoring Neuronalny (Remote Neural Monitoring) i podprogowej hipnotycznej sugestii, mikrofal ELF o bardzo niskim częstotliwościach z wież komórkowych BTS itp.

 • Czytanie myśli, przepytywanie umysłu poza świadomością pytanego i nadawanie myśli (zajęcie czymś umysłu) w czasie rzeczywistym, czasami przepytują tak by było słychać i tak że nie możesz powstrzymać odpowiedzi choć bardzo próbujesz; kasowanie lub zmiana myśli i wspomnień; problemy z pamięcią krótkotrwałą. Indukowane sztucznych wspomnień, fałszywej więzi do fałszywych wydarzeń (które uważa się za dokonane przez Sztuczną Inteligencje z Super Komputerów, SKYNET, Archonty).

 • Z racji podłączania wielu umysłów (nadzorców) do jednej osoby, możliwe jest zbiorowe wyciąganie wniosków, zbiorowe "myślenie w nie swoim umyśle" itp, poczuwanie się za osobę do której umysłu się włamano w celu precyzyjnego manipulowania. Zdarza się wyraźnie czuć moment włamania do umysłu powracając po dłuższej nieobecności do miejsca zamieszkania, zachodzi podejrzenie że nadzorcami są sąsiedzi.

 • Indukowane snów lub manipulacja marzeniami, niepokojące wizje, myśli i obrazy przed oczami (otwartymi czy zamkniętymi nie ma znaczenia).

 • Zaburzenia snu i bezsenność, czasami towarzyszący temu tymczasowy paraliż (np. aby wymusić uraz lub wizje, dźwięki i stan strachu przed snem). Pulsowanie prądów psychotronicznych do układu nerwowego nie pozwala na wyciszenie się, co jest konieczne aby zasnąć.

 

Kontrola społeczna – Wyalienowanie osób, wykluczenie z systemu w którym nie można się odnaleźć, system społecznej kontroli i nadzoru:

 • Produkcja fałszywych dowodów, usprawiedliwianych jako działania prewencyjne (wytwarzanie sfałszowanych przestępstw i roznoszenie plotek – dyskredytacja osoby). Utrzymuje świadomą część społeczności manipulatorów, nadzorców w strachu, gdyby postanowili zerwać z tym w czym teraz uczestniczą a co może ich czekać jeśli nie utrzymają tajemnicy; W większości przypadków Targeted Individual jest oskarżany o przestępstwa seksualne bez szansy obrony.

 • Nagłe bezrobocie, dyskryminacja lub wrogość w obrębie miejsca pracy, mobbing z użyciem post-hipnotycznej sugestii.

 • Utrata przyjaciół, z powodu plotek lub bezpośredniej kontroli. Sprawcy przejmują przyjaźnie i życie społeczne TI. Zawsze są niegrzeczni, nie przeciwstawiają się zaleceniom z dyspozytorni sygnałów kontroli umysłu i manipulują sobą dla niezdrowego żartu, nie są prawdziwymi przyjaciółmi.

 • Tworzenie "objaw" choroby psychicznej (głosy w podświadomości, głosy słyszalne do głowy (V2K); stara się opisywać co dzieje się na innych; RMC – Zdalna Kontrola Motoryczna – umożliwia zdalne przejęcie kontroli nad tym co się wypowie, stymulowanie elektryczne narządów biorących udział w mowie) i doprowadzenie osoby do opieki psychiatrycznej.

 • Tworzenie elektronicznych potrzeb by nadużywać różne substancje, uzależnienia, najczęściej u osób które niczego nie podejrzewają, są nieświadome technologii i technik elektronicznej post-hipnotycznej kontroli umysłu.

 •  Tworzenie symptomów zażycia substancji chemicznych, narkotyków (dodawanie chemii do żywności, narkotyków, trucizny lub leki, niewyraźne widzenie; zaczerwienione oczy, bóle głowy, dezorientacja utrata pamięci, trudność mówienia lub zrozumienia sensu) niszczenie reputacji osób elektronicznie prześladowanych (TI);

 • Tworzenie symptomów chorób związanych z trzustką (wydzielaniem insuliny): bóle w rdzeniu kręgowym, z tyłu głowy, straszne bóle głowy, wysoki poziom cukru we krwi, ogromne zmęczenie; zmuszają do wcześniejszego przejścia na emeryturę lub ubóstwa z powodu niezdolności do pracy.

 • Tworzenie symptomów przypominających zaburzenie równowagi hormonalnej. (Pilnuj się by przyjmować siplementy witaminowe i minerały, zwłaszcza Magnez, Bitamina B12 (Wit B Complex Forte, lub najlepiej w zastrzykach B12 np. co 2 tygodnie), potężne dawki Witaminy C w proszku, pijcie kombuche i inne, oczyszczajcie z metali ciężkich, zachowujcie równowagę kwasowo-zasadową (pijcie wode alkaliczną), oraz dbajcie o swoje gruczoły).

 • Tworzenie "objawów" demencji z powodu wywołanej elektronicznie (werbalną komendą, lub myślą zwerbalizowaną przez papugę "CHATTERBOX") pozornej trudności, zablokowaniem, stuporem, czasami bardzo kłopotliwym w najmniej spodziewanym momencie, niemożność wyrażenia swoich uczuć i myśli; nagłe wyrywanie nam z pamięci słów które przed sekundą były wiadome, gdy "ataki" są ogromne a wiesz że nikt twoich problemów nie zrozumie.

 

 

Udostępnij:
Zapisz się do newslettera